Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Max Weber

   

  Max Weber – najgruntowniejszy badacz kapitalizmu – wolny rynek ukształtował się dopiero w kapitaliźmie, co doprowadziło do ukształtowania się dwubiegunowej koncentracji – kapitału oraz pracy. Klasy społeczne – grupy ludzi o różnych szansach życiowych (różnych szansach otrzymywania dóbr, usług i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

   

  Ontologia – dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości (Czy istnieje jeden byt / rodzaj rzeczywistości czy jest ich więcej i jakie ma / mają właściwości?).

   

  W badaniach mogą zaistnieć takie zjawiska jak:

  Nieodróżnianie tematyki ontologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna i etnograficzna

   

  Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków.

  Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi cechami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny i jego funkcje

   

  Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marginalność społeczna

   

  Marginalność jest związana ze spadkiem znaczenia danej grupy w społeczeństwie m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez większość. Dotyczy często...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja

   

  Dyskryminacja to nierówne, negatywne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych przez odmawianie im udziału w prawach, przywilejach, prestiżu czy władzy; oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub domniemane cechy np.: przynależność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany społeczne wg Webera

   

  Położenie stanowe wyznacza w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych kryteriów położenia klasowego pozytywna lub negatywna ocena społeczna szacunku, wiążąca się z jakąś wspólna właściwością przysługującą wielu osobom.

  4 koncepcje stanów:

  Teora własnościowo–polityczna – kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny

   

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

  System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrostruktura

   

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

   

  Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne.

  Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA.

  Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /12 022

  praca w formacie txt

Do góry