Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIKI NABYWANIA KULTURY

  Socjalizacja - pierwotna (kształty, słowa, dotyk), wtórna (grupy rówieśnicze, instytucje).

  Wychowanie - celowe działanie

  Enkulturacja - nabywanie kompetencji socjokulturowych

  Rodzina - jest odpowiedzialna za nasze style życia

  Grupy rówieśnicze - odtwarzają grupę pierwotną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE NABYWANIA KULTURY W PROCESIE FILOGENETYCZNYM

  Kultura jest narzędziem adaptatywnym człowieka do środowiska , np. łowienie, myślistwo, wytwarzanie naczyń, narzędzi

  Kultura jest środkiem zaspokojenia potrzeb

  Kultura jest odpowiedzią na potrzeby człowieka

       3.  Kultura jest sposobem pohamowania popędu

       4.  Kultura powstała z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces nabywania kultury

  Nabywanie kultury jest procesem, z którego wynika, że ludzkość jako całość oraz poszczególne jednostki przyjmują i współtworzą cechy które określany jako ludzkie i odróżniają je od innych gatunków.

  Cechy fizyczne, które różnią nas od zwierząt:

  Cechy analogiczne człowieka

  Postawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni kultura od natury

  Kultura jest wyłącznie związana człowiekiem, człowiek jest twórcą kultury

  Natura nie jest kulturą- nie jest wytworem kultury , człowiek jest w połowie wytworem kultury

  Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym

  Kultura jest powtarzana np. język jest powtarzany

  Kultura jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model intuicyjno - syntetyczny

  ▪ zw z prawą półkula- prawa- poznanie syntetyczne, intuicja, telepatia, uczucia

  ▪ świat nie do końca poznawalny

  ▪ wiedza o świecie nie daje władzy nad innymi, pomaga we władzy nad sobą

  ▪ by poznać świat należy go zrozumieć, poznać formę, postać, rytm, dostrzec analogie między kat- 1 do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model analityczno - logiczny

  ▪ zw z półkulą lewą - myślenie logiczne, zdolności analizy, mowy

  ▪ Świat poznawany w sposób sys i stopniowy, dzięki kumulacji wysiłków pokoleń

  ▪ droga poznawania świata: koncentracja na wybranym zj, uchwycenie max l el, indukcja twierdzenia ogran do bad przedm

  ▪ dzięki formułom logicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE RODZINY

   

  Rodzina będąc elementem struktury społecznej poprzez swe funkcje socjalizacyjne jest związana z kulturą. Dlatego wszelkie zmiany w niej zachodzące mają swoje odzwierciedlenie w przekazywanych wartościach i normach. Popularne rysowanie różnicy między rodziną wielopokoleniową społeczeństwa agrarnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WIEDZY

   

  Zgodnie z przyjętym stanowiskiem o wieloczynnikowym podłożu powstania kapitalizmu zajmiemy się teraz kolejnym obszarem szeroko rozumianej kultury. Będzie to szeroko rozumiana wiedza. W jej zakresie rozważymy rolę nauki, języka oraz wiedzy osobistej pojedynczego człowieka. Omawianych obecnie aspektów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE RELIGII

   

  Pierwszym rozpatrywanym czynnikiem mającym wpływ na powstanie kapitalizmu i nowoczesnej gospodarki będzie religia. Konfrontując ze sobą pewne cechy poszczególnych systemów wierzeń będziemy szukali w nich przyczyn określonych wzorów i postaw mających duże znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /12 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura a cywilizacja

   

  Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja . Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /28 401

  praca w formacie txt

Do góry