Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  UCZESTNICTWO W KULTURZE

  Bycie w kulturze- wew dyspozycje do rozumienia wzorców kult i wyn z nich zachowań ludzi, rozumienia wytworów kult, umiejętność ich wytw i przetw; wyn z kompetencji kult

  Aktywność kulturowa- działania podejm (lub gotowość) w celu poznania wart kult (dzieł literackich, plast, teatr, muzycznych)

  Recepcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /6 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

  Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

  Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

  Sztuka Tatarkiewicz (def alternatywna): odtwarzanie rzeczy, konstruowaniem form, wyrażanie przeżyć- jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, odtwarzania jest zdolny zachwycać, wzruszać, wstrząsać.

  ▪ ludzie włączeni są w życie sztuki, a sztuka w życie ludzi- jest społ

  ▪ fakt artystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /10 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura narodowa u korzeni

  Państwo-instytucja obejm organy władzy i admin publ, sieć rozciągniętą na obszarze ogran, przestrzennie i prawnie w zal od okr hist; zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Naród- zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Społeczeństwo obywatelskie:

  Hegel- antyteza rodziny jednoczonej z rodziną w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język jako wartość rdzenna

  Teoria wartość rdzennych- przydatna do zrozumienia pr zachowywania, modyf i zaniku jęz mniejszościowych w społecz wielokult

  ▪ aspekty kultury mają różne znaczenie dla utrzymania stabilności gr- istotne el- oś, wokół której nast identyf i organiz całego sys społ

  Koncepcja kultury szczątkowej- kult...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK KULTURY I NATURY

  Kultura to narzędzie adaptacyjne człowieka do środowiska.

  Relacja środowiskowa nie była często podejmowana do XIXw.

  1973r. – nastąpił kryzys ekonomiczny. Ceny na rynku ropy znacznie się podniosły i poszukiwano nowych surowców. Wykorzystywanie środowiska, żeby przyszłe pokolenie mogły z niego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY PRZESTRZENI

  Miejsce

  W ujęciu klasycznym związane jest z miejscem jej zaistnienia, odbioru lub przechowania

  W ujęciu wirtualnym informacja znajduje się w określonym miejscu które możemy zdefiniować

  Czas

  Może być zdobyta w zahaczonym i zakresowo wyznaczonym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

  Jest instrumentem manipulacji

  Brak stosunku wobec życia

  Zanik krytycznego myślenia

  Rozerwany jest czas i przestrzeń

  Negatywne skutki względem wychowania

  Utowarowienie produktu jako element miałki i trywialny

  XX – zmiana struktury stosunków społecznych, społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I OCENA KULTURY MASOWEJ

  CECHY KULTURY MASOWEJ:

  System technicznego przekazu ( należy odwołać się do koncepcji Zygmunta Baumana)

  Ogromna liczba odbiorców

  Homogenizacja treści kulturowych

  Braki autonomii kulturowej

  OCENA KULTURY MASOWEJ:

  Popularność może mieć kryterium pozytywne

  Demokratyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY PROCESÓW NABYWANIA KULTURY

  Stopień przymusu

  Treści przekazywanych wzorów i wartości, które zależne są od typu rodziny, grupy etnicznej, czy kwestii cech narodowych.

  Stopień utrwalenia wzorców

  Trwałe (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci)

  Nietrwałe

  Stopień funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt

Do góry