Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

  *Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:

  1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach.

  2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREKURSORZY SOCJOLOGII PRAWA

  1. E.EHRLICH

  Głównym teoretykiem kierunku szkoły wolnego prawa był Eugen Ehrlich. Według Ehrlicha nie całe prawo zawiera się w kodeksach i ustawach tworzonych przez państwo. Znaczna część prawa powstaje spontanicznie w samym społeczeństwie w formie stosunków własności, związków rodzinnych i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO W DZIAŁANIU

  Realizm prawny i jurysprudencja socjologiczna wystąpił przeciw formalizmowi w prawoznawstwie i skoncentrowaniu badań na prawie w działania, (które to badania mają związek z naukami społecznymi, w szczególności z socjologią), a nie prawie w książkach, czyli badań logiczno – językowych nad prawnymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWOJU SOCJOLOGII PRAWA

  - Socjologie w jej początkach cechowało negatywne nastawienie do prawa tworzonego przez państwo. Znalazło to wyraz w poglądach klasyków socjologii. Auguste Comte uważał ustawodawstwo za działanie w kierunku powstrzymania lub zmiany organicznej ewolucji społecznej (podobnie Karol Marks,Herbert Spencer). 

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ

  – zaczynają się wtedy, gdy w ślad za rozwojem socjologii powstają realistyczne teorie prawa.

  Za prekursorów myśli socjologicznoprawnej można uznać Monteskiusza który twierdził, że treść i skuteczność nakazów ustawodawczych zależą od warunków przyrodniczych i kształtowanych przez nie różnych typów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

  Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów

  Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm

  Adorn i Horkheimer: poj k masowa ->...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

  Max Horkheimer- 1 użył terminu kultura masowa- 1941r.

  Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu

  Def kultury masowej:

  Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ

  Kłoskowska obejmuje zj...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

  Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

  Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

  Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura wizualna

  Widzenie kult- sposoby patrzenia ukształt przez kulturę; kat kult nabieramy w procesie socjalizacji

  Kult wizualna- przyjęte w socjalizacji sp myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości; traktuje jako tekst pewne przedm (rys, obrazy, foto, filmy)

  Hegemonia wizualnośc0...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia kultury

  Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z:

  a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy

  b) motywacji zachowań

  c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań

  Perspektywa homo eligens- rozważania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt

Do góry