Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Relatywizacja sytuacyjna i personalna reguł kulturowych

  Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie:, w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest, więc relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzule określającą warunki czy granice swojej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między kulturowo określonymi środkami a celami (normy kultury a wartości kultury)

  Reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, działanie ujmowane jest jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowania i z drugiej strony celów, do których te środki, sposoby czy metody mają prowadzić.Dwuczłonowe ujęcie działania pozwala wyprowadzić podział na dwa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agendy, techniki i skutki procesu socjalizacji

  Rodzaje czynników kształtujących osobowość człowieka - bioanatomicznych, psychicznych i społecznych. Za Arnoldem Rosem można określić osobowość jednostki:

  1) jako strukturę czynników biogennych, -wywodzą się psychogennych właściwości bioanatomicznych organizmu jednostki i są określane różnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /4 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawna Islamu: cechy specyficzne prawa muzułmańskiego

  1. Święte prawo islamu — szari’a (szarijat)— stanowi wszechobejmującą całość obowiązków religijnych, pełnię przykazań Boga-Allaha, regulujących życie każdego muzułmanina we wszystkich jego aspektach; prawo to obejmuje na równi zarządzenia dotyczące kultu religijnego i rytuału, jak i reguły prawne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja i „kryzys" zachodniej tradycji prawnej

  Pozostałe sześć cech charakterystycznych zachodniej tradycji prawnej uległo w ostatnich dekadach naszego stulecia istotnemu osłabieniu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

  1. Prawo w wieku XX, zarówno w teorii jak w praktyce, traktowane jest w coraz niniejszym stopniu jako spójna całość — corpus iuris, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja prawna Zachodu: jej wyodrębnienie i cechy specyficzne

  Prawo - przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkiego zachowania jakimś zasadom; wyznaczanie uprawnień,obowiązków; rozwiązywanie konfliktów; tworzenie płaszczyzn współpracy.

  Instytucja - struktura służąca wykonywaniu określonych zadań.

  Zasadnicze cechy zachodniej tradycji prawnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty kulturowego spojrzenia na prawo (kultura prawnicza, tradycja prawna)

  Tradycja pewne ustosunkowanie się do związków z przeszłością, postawa wobec wywodzących się z przeszłości norm i instytucji prawnych. Może ona wyrażać się w pełnej akceptacji społecznego dziedzictwa kulturowego w zakresie prawa, przez sam fakt „dawności" (wiązać się z uznaniem za wartość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo w kulturze i różne ujęcia kultury prawnej

  Normatywna koncepcja kultury - kultura prawna całokształt normatywnych wzorów zachowania i wartości związanych z tymi normami, społecznie zaakceptowanych, wyuczonych, przekazywanych za pomocą symboli znaczeniowych bądź w obrębie jednego pokolenia, bądź z pokolenia na pokolenie, a więc gdy przekazywanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytki z ujęcia kulturowego dla socjologii prawa

  Ze spojrzeniem na prawo w szerszym kontekście, z wyjściem poza świat norm prawnych, z zastosowaniem do prawa podejścia „kulturologicznego" związane są określone oczekiwania. Według S. Russockiego, pozwoli to na:

  1) zintegrowanie wyników badań różnych dyscyplin,

  2) przybliży prawo „zwykłym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cechy i wymiary kultury

  Słownika socjologicznego dokonuje rozróżnień pomiędzy kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu węższym i znaczeniu najwęższym.

  • W najszerszym znaczeniu na kulturę składają się wytwory człowieka o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym, powstałe w wyniku działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt

Do góry