Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Granice kontroli społecznej i kontroli prawnej

  Powstaje pytanie, czym różni się kontrola prawna od innych form kontroli społecznej? Można wskazać na następujące różnice:

  a) jest to niewątpliwie kontrola o najszerszym zakresie oddziaływania;

  b) charakteryzuje się największym stopniem formalizacji, przy czym to sformalizowanie dotyczy nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słabe ogniwa socjalizacji, skutki zaburzenia procesu socjalizacji

  Proces socjalizacji: punktem wyjścia jest kultura, która staje się przedmiotem internalizacji w obrębie - różnic przez teoretyków ujmowanej - osobowości, a następnie ulega eksternalizacji (EKSTERNALIZACJA: przejawianie się ukształtowanych kulturowo treści osobowościowych -motywacji czy postaw - w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

  W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

  Dalsze uściślenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki kontroli społecznej, konformizacja zachowań, znaczenie kontroli wewnętrznej

  1) Komformiz a więc postawę ścisłego podporządkowania się zwyczajom, normom, i poglądom funkcjonujących w danej grupie społecznej. Wymuszony społecznymi mechanizmami i wywieraniem presji

  2) Kształtowanie zachowania w sposób społecznie pożądany

  3) Całokształt oddziaływań zapewnia zgodność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

  Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /5 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kontroli społecznej, jej sens empiryczny i doniosłość nomologiczna

  Zjawiska, o których się zwykle mówi przy okazji omawiania kontroli społecznej to procesy trzech typów, a więc: przekazywanie wzorców, np. w postaci ogłoszonych przepisów prawa stanowionego; porównywanie wzorców z wykonaniem, a więc np. ściganie sprawców przestępstw; podejmowanie działań korekcyjnych wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /11.04.2011 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

  W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /11.04.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konformizm a dewiacja

  KONFORMIZM: sytuacja, gdy ludzie postępują zgodnie z regularni, które ich dotyczą (to znaczy odnoszą się do ich pozycji społecznej, do sytuacji, w jakiej działają i nie są wyłączone przez jakieś okoliczności szczególne).

  DEWIACJA: postępowanie niezgodne z odnoszącymi się do danej jednostki i do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /11.04.2011 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy konfliktów w anomijnym społeczeństwie

  ANOMIA: stan chaosu wśród norm i wartości, zanik, jednoznacznych drogowskazów postępowania.Wewnętrznej niespójności i sprzeczności w obrębie systemu aksjo-normatywnego. Występuje w kilku formach:

  Pierwsza, wskazana przez Emile'a Durkbeimn pod koniec XIX wieku, nazwana została przez niego anomią. Dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystemy aksjo-normatywne i ich udział w procesie socjalizacji

  Willinm G. Sumner pierwszy wprowadził trójpodział reguł na „codzienne sposoby życia, moralność i prawo" . Dzi-siaj mówimy prościej: zwyczaje, moralność i prawo. Tworzą one trzy wyraźnie odrębne podsystemy w obrębie systemu aksjo-normatywnego każdego społeczeństwa.

  Zwyczaje to bardzo bogata...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /4 077

  praca w formacie txt

Do góry