Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Inkluzja polityczna a prawo

  Polityczna inkluzja oznacza wzrastające uzależnienie   społeczeństwa od systemu politycznego, a jednocześnie  wzrost  wymagań społecznych kierowanych pod adresem tego systemu. Tradycyjne normy i wartości, związane z funkcjonowaniem systemu prawa,  w sytuacji inkluzji politycznej i instrumentalizacji prawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola prawa w procesie sterowania procesami społecznymi. Liberalizm versus welfare state

  Koncepcja prawa jako techniki społecznej, to jest jako instrumentu celowego sterowania procesami społecznymi.trzy fakty przyczyniły się do tego, że koncepcja prawa jako techniki społecznej stalą się zarazem możliwa, jak i konieczna:

  —  powstanie nowoczesnego aparatu biurokratycznego,

  —  zmiana funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumentalizm prawa jako skutek ideologii scjentyzmu

  Podporządkowanie prawa imperatywom racjonalności instrumentalnej to następna i chyba najważniejsza cecha prawa jako techniki społecznej. Powiedzieć nawet można, iż prawo jako technika to po prostu prawo instrumentalne. Nawiasem mówiąc, już M. Weber uważał racjonalizację instrumentalną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne i pozaprawne działania zmierzające do wyeliminowania korupcji

  Zakłada się, że zagrożenie przestępczością, zwłaszcza korupcyjną, będzie się zmniejszać, jeśli uda się usprawnić nie tylko działanie policji i sądów, lecz gdy zostaną skoordynowane działania wszystkich podmiotów - rządowych, samorządowych i pozarządowych. Również ściślejsza współpraca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy korupcjogenne w wymiarze sprawiedliwości

  Główne elementy korupejogenne funkcjonowania wymiaru Do takich podstawowych elementów należą:

  1. - brak jasnych zasad kolejności załatwiania spraw, a więc kierowania do rozpoznania, zarządzania i wykonywania wpisów, wydawania odpisów itd.;

  2. - brak procedur dla załatwiania spraw pilnych, ustalania i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady prawa sprzyjające korupcji

  1. Większość ustaw wymierzonych w korupcję nie działa, niestety, dostatecznie skutecznie.

  • Jedną z przyczyn jest słabość kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

  • Brak dostatecznej kontroli nad sposobami dysponowania funduszami publicznymi. Utrzymujące się dotacje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i rozmiary korupcji

  Międzynarodowe rankingi skażenia korupcja, wskazują,, że Polska znajduje się na środkowym miejscu wśród innych państw. na dziesięciopunktowej skali poziomu korupcji Polska uzyskała za 2000 rok ocenę 4,2, Według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który w 1999 roku przeprowadził badania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja - charakterystyka zjawiska

  Przez korupcję rozumie się współcześnie taką wymianę dóbr, usług, świadczeń i innych zasobów, która narusza obowiązujące prawo lub dobro publiczne (materialne lub symboliczne, jak na przykład dobre imię urzędników państwowych). Każde dysponowanie zasobami publicznymi, które jest niezgodne z ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aksjologiczne, społeczne i formalnoprawne uwarunkowania dysfunkcji

  Aksjologiczne

  • wartości nie maja odzwierciedlenia w prawie pozytywnym

  • rozbieżności między wewnątrz systemu prawnego w zakresie chronionych wartości

  • brak spójnego systemu aksjologicznego w zakresie danej regulacji( sprzeczność aksjologiczna)

  Społeczne

  • jakiś stopień dezaprobaty dla konkretnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe nieporozumienia i uproszczenia wynikające z niewłaściwego rozumienia „funkcji prawa"

  1) Funkcje zastępuje się wiarą w omnipotencję, prawo rozumiemy globalnie, zglobalizowane przekonanie o funkcjonalności prawa, przekonanie, że każda regulacja doprowadzi do jakiś skutków(„jak uregulujemy nie będzie problemu”).

  2) Funkcje mylą z celem – socjologowie przez funkcję rozumieją realne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry