Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Czas w świadomości i kulturze

  Jako wszechobecna cecha życia społecznego, przenikająca wszystkie zdarzenia i procesy społeczne, czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie na subiektywnym poziomie świadomości. Percepcja i świadomość czasu jest doznaniem uniwersalnym. Poszczególni ludzie różnią się znacznie „poczuciem czasu”, na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /14 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar czasu

  Pomiar czasu wymaga skali i jednostek. Można je otrzymać, odnosząc się do zdarzeń powtarzających się, które wyznaczają interwały, i zdarzeń wyjątkowych, wyznaczających początek skali. Naturalnych punktów odniesienia dostarczają zjawiska przyrodnicze – najprościej jest wykorzystać cykle...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas jako aspekt zmiany społecznej

  W badaniach nad zmianą społeczną czas jest nie tylko uniwersalnym wymiarem, ale również podstawowym, konstytutywnym czynnikiem. Zmiana jest wszechobecna w życiu społecznym. Ściśle mówiąc, dwa różne pod względem czasu stany jakiejkolwiek jednostki społecznej (działania społecznego, grupy, wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /6 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas jako wymiar życia społecznego

  Wszystkie zjawiska społeczne dzieją się w jakimś momencie w czasie. Wszystkie procesy społeczne rozciągają się w czasie. Krótko mówiąc, życie społeczne toczy się w czasie. Czas, podobnie jak przestrzeń, stanowi powszechny kontekst życia społecznego: „Musimy zdać sobie sprawę z relacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /9 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

  Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

  Autoportret fotograficzny

  Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

  Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

  Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

  Przykładowe pojęcia:

  - rytuał, - dewiant,

  - kolejka,

  - mała grupa,

  - konsumpcja pokazowa,

  - tłum,

  - audytorium,

  - konwersacja,

  - sankcje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie

  Przechodzimy tu do właściwego zastosowania metody fotograficznej poprzez wy­konywanie własnych zdjęć czy podejmowanie bardziej złożonych projektów foto­graficznych. Zakładamy elementarne umiejętności warsztatowe studentów, na po­ziomie zaawansowanych amatorów.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja zdjęć zastanych

  Rozpoczynamy od interpretacji zdjęć zastanych, gdyż taka procedura jest najłat­wiejsza w realizacji, nie wymaga bowiem żadnych szczególnych środków technicz­nych. Prowadzący zajęcia przynosi zdjęcie jakiejś złożonej sytuacji społecznej, bogate w treści socjologiczne (liczne osoby uczestniczące...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /8 447

  praca w formacie txt

Do góry