Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Od zachowań do działań społecznych

  Punktem wyjścia każdej nauki jest określenie jej przedmiotu, a następnie analiza tego przedmiotu, wyróżnienie składników, a zwłaszcza tych elementów, które mają charakter podstawowy, z których składają się wszystkie bardziej złożone całości. Co stanowi taki podstawowy element, mówiąc przenośnie -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

  Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZY SAMOREALIZUJĄCE SIĘ l SAMODESTRUKCYJNE

  Fakt, że przewidywania przyszłych stanów społecznych mogą wywołać reakcje masowe prowadzące do spełnienia się prognoz fałszywych (gdy ludzie biorą je „na serio" pod uwagę i opierają na nich swoje decyzje) albo do niespełnienia się prognoz prawdziwych (gdy ludzie w obawie przed zrealizowaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁAŃ LUDZKICH

  Typowa sytuacja w życiu społecznym, kiedy pojawiają się zjawiska odmienne od intencji ludzi działających, albo takie, których nie da się odnieść do działań konkretnych ludzi, są bowiem „wypadkową" anonimowych działań masowych, gdzie każdy uczestnik zmierzał do własnych, prywatnych celów, nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUGONALIZACIA SOCJOLOGII

  Uznanie socjologii za dyscyplinę nauki przez utworzenie katedr czy wydziałów uniwersyteckich, instytutów badawczych, periodyków socjologicznych, stowarzyszeń i organizacji socjologów, a także utworzenie stanowisk zawodowych dla socjologów-praktyków w przemyśle, administracji, wojsku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA

  Możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej swobody wypowiedzi, w sytuacji pozbawionej jakichkolwiek nacisków i ograniczeń niemerytorycznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

  Interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii

  Co do tej naturalnej, niezbędnej w życiu kompetencji socjologicznej dodać może socjologiczna edukacja? Wybitny amerykański socjolog C. W. Mills określał cel nauczania socjologii jako kształtowanie „socjologicznej wyobraźni": „zdolności rozumienia historii i biografii oraz relacji między nimi w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konteksty życia społecznego

  Każdy z nas posiada swój własny zestaw takich kontekstów, w których uczestniczy. Poza kontekstem rodzinnym i zawodowym, które mają charakter uniwersalny, inne tworzą unikalne dla każdego konfiguracje. Co więcej, każdy układa prywatną hierarchię ważności kontekstów, w których działa. Dla jednego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne

  Z perspektywy pojedynczego członka społeczeństwa pole społeczne, czy inaczej przestrzeń międzyludzka, w której przebiega życie każdego z nas, jest ogromnie złożone. Analizowaliśmy wyżej przykład uczestnictwa w rodzinie. Ale przecież w kontekście rodzinnym upływa tylko cząstka naszego życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt

Do góry