Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Działania zbiorowe

  Aktywność ludzi w zbiorowościach przebiega nie tylko „obok siebie", nolegle" z aktywnością innych - jak w przypadku tłumu, audytorium, publiczności, pokolenia - ale także wspólnie. Taka wspólna aktywność pojawia się wtedy, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że celów, jakie sobie postawili, nie da się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /8 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zbiorowe

  Wielość działań może jednak cechować się jeszcze dodatkowymi właściwościami. Działający ludzie mogą być mianowicie zgromadzeni w jednej przestrzeni, a także doświadczać tej samej sytuacji. Ciągle jeszcze działają jednak w pojedynkę, na własną rękę: w bliskości przestrzennej, w tych samych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /9 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania masowe

  W przypadku działań masowych ludzie działają jeszcze pojedynczo, każdy dla jakichś swoich własnych prywatnych celów, kierując się indywidualnymi motywacjami, racjami i intencjami. Ale novum to właśnie masowość takich działań. Z tego że podobne działania podejmuje bardzo wielu ludzi, wynikają dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /7 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo masowe

  Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa nowoczesnego jest jego masowość: fakt, że przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach. Występuje to we wszystkich kontekstach życia społecznego. Na przykład urbanizacja oznacza, że chodzimy po zatłoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od działań masowych do ruchów społecznych

  W poprzednich rozdziałach wprowadziliśmy zbiór pojęć socjologicznych służących do opisywania aktywności ludzi, podejmowanej w otoczeniu innych ludzi. Wychodzimy bowiem z założenia, że życie społeczne to nic innego jak tylko to, co robią poszczególne jednostki, kiedy znajdą się w przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika struktur

  Dotychczas rozważaliśmy struktury organizacyjne w perspektywie statycznej. Tymczasem, jak wszystko w życiu społecznym, także i te kształty, formy „przestrzeni międzyludzkiej" same ulegają nieustannym przekształceniom, są płynne i zmienne. Prekursorem dynamicznego spojrzenia na struktury społeczne był...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /5 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROBERT K. MERTON (1910 - 2003)

  Socjolog amerykański, emerytowany profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych XX wieku. Do jego najważniejszych dzieł należą: Social theory and Social Structure [Teoria socjologiczna i struktura społeczna] (1949, II wydanie 1957, II11968), The Sociology of...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinacja strukturalna

  Co daje wykrycie, zidentyfikowanie rozmaitych typów struktur występujących w organizacjach? Czy nie jest to tylko intelektualna zabawa? Otóż, główny sens analiz tego rodzaju polega na tym, że sama struktura, niezależnie od wszelkich innych czynników istotnych dla funkcjonowania organizacji społecznych, w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /8 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORG SIMMEL (1858 - 1918)

  Intelektualista niemiecki, który w formule eseju, artykułu publicystycznego, wykładu publicznego ujął wiele oryginalnych spostrzeżeń i idei na temat życia społecznego. Zebrał je w tomie pt. Socjologia (1908), a wcześniej w książce pt. Filozofia pieniądza (1900). Pośmiertnie ukazało się wiele zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od organizacji do struktury społecznej

  Musimy obecnie postawić ostatni krok na drodze budowania coraz bardziej abstrakcyjnych kategorii służących do analizy życia społecznego. Wprowadzimy mianowicie pojęcie struktury społecznej, oderwane już ostatecznie od konkretnych ludzi, a charakteryzujące jedynie to, co metaforycznie nazywaliśmy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /10 974

  praca w formacie txt

Do góry