Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Formy zbiorowości

  Z jednej strony, po prostu jako narzędzie typologii różnych, prostszych i bardziej złożonych zjawisk społecznych. Ale z drugiej strony, jako schemat pewnego procesu krystalizowania się, komplikowania zbiorowości ludzkich, przechodzącego kolejne stadia od populacji, przez zbiór statystyczny, kategorię...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /8 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji

  Opisane dotychczas sześć odmian zbiorowości ludzkich można ująć na diagramie, który pokaże wyraźnie, jak każda kolejna odmiana jest bogatsza treściowo, spełnia więcej kryteriów, wyraża bardziej skomplikowany przejaw rzeczywistości społecznej.

  Cecha definicyjna

  Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy zorganizowane

  Musimy dokonać jeszcze jednego kroku na drodze ku coraz bardziej skomplikowanym całościom społecznym. Otóż kontakty i interakcje między członkami grupy, gdy stają się powtarzalne i regularne, mogą przerodzić się w regulowane normatywnie. Wtedy pojawiają się między członkami grupy stosunki społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko równoczesnej partycypacji

  Ludzie należą równocześnie do wielu grup. Jedni uczestniczą w większej ich liczbie, inni mniejszej, ale nie ma takich, którzy zamykaliby swoje życie w kręgu jednej tylko grupy. Każdy jest członkiem jakiejś rodziny, jakiejś wspólnoty terytorialnej, jakiegoś sąsiedztwa, jakiegoś kręgu przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia więzi moralnej

  Bywa jednak i odwrotnie. Są sytuacje, gdy więź moralna ulega osłabieniu i zawężeniu. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy odczuwane zagrożenia mają charakter indywidualny, a nie kolektywny, gdy niepewność dotyczy losu jednostkowego, a nie zbiorowego, gdy realizacja własnych interesów może dokonywać...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany zbiorowości ludzkich

  Zbiorowości ludzkie, konstytuowane przez cechy tego pośredniego rodzaju -cząstkowo upodabniające i różniące - mogą występować w różnych postaciach. Zbiór jednostek podobnych pod jakimś względem i różniących się pod tym względem od innych nazwiemy kategorią statystyczną albo inaczej zbiorem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /17 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy grupotwórcze

  Punktem wyjścia perspektywy grupowej jest banalne spostrzeżenie, że społeczeństwo to wielość jednostek albo inaczej - pewna populacja. Jest oczywiste, że w społeczeństwie występują rozmaite zbiorowości jednostek. Wielością jednostek jest rodzina, ale i naród, drużyna piłkarska i oddział wojskowy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /8 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od wielości jednostek do grupy społecznej

  Przechodząc do analizy stabilnych i skrystalizowanych całości społecznych, przyjmujemy odmienną perspektywę niż ta, którą stosowaliśmy przy omawianiu dynamicznego „życia społecznego". O ile dotychczas naszą ostateczną, elementarną jednostką analizy były działania ujmowane w oderwaniu od konkretnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika ruchów społecznych

  Ruchy społeczne rodzą się, rozwijają, odnoszą sukcesy lub porażki, ale w końcu rozpadają się i zanikają. Każdy ruch społeczny przechodzi, w krótszym lub dłuższym okresie, pewną „karierę". Można w niej wyróżnić charakterystyczne stadia. Amerykański socjolog Neil Smelser skupił uwagę na okresie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /26 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy społeczne

  Spośród tej różnorodności działań zbiorowych wyodrębnia się jedna ich postać szczególnie istotna, która poddana została w socjologii drobiazgowej i wnikliwej analizie. Określamy ją jako ruchy społeczne. Wyróżniają je dwie właściwości. Po pierwsze, są one ukierunkowane na szczególny cel, jakim jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /22 687

  praca w formacie txt

Do góry