Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Od etnocentryzmu do „politycznej poprawności"

  Wobec różnorodności czy przeciwnie - uniformizacji kultur można przyjmować różne postawy. Stykając się z odmiennością czy obcością, ludzie często przyjmują postawę etnocentryczną. Jest to przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Tak jak egocentryzm w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /8 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalia kulturowe

  Kultury, ogromnie złożone wewnętrznie, różnią się zasadniczo między sobą. Powstaje pytanie, czy ta różnorodność jest absolutna, czy też występują wśród rozmaitych kultur pewne elementy wspólne. Antropologowie społeczni i socjologowie poszukiwali od dawna takich elementów kulturowych, które miałyby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /7 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERRE BOURDIEU (1930 - 2002)

  Czołowa postać współczesnej socjologii francuskiej. Twórca oryginalnej teorii społeczeństwa, wyłaniającej się z bogatych badań empirycznych o najrozmaitszej tematyce. Najważniejsze książki to: Les heritiers [Dziedzice] (1972), Esguisse d'une theorie de ta pratigue [Zarys teorii praktyk] (1976), La...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMILE DURKHEIM (1858 - 1917)

  Twórca francuskiej szkoły socjologicznej, ogromnie wpływowy do dziś. Jeden z pierwszych socjologów, który łączył głęboką refleksję teoretyczną z rygorystycznymi badaniami empirycznymi. Jego najważniejsze książki to O podziale pracy społecznej (1893), Zasady metody socjologicznej (1895), Samobójstwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność sposobów życia i „fakty społeczne"

  Pojęcie kultury zrodziło się jako efekt dwóch obserwacji chwytających zupełnie fundamentalne właściwości życia społecznego. Pierwsza to ogromne zróżnicowanie sposobów życia ludzi - a więc właśnie, w najogólniejszym sensie, kultur - w różnych epokach, a także współcześnie, na różnych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /20 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczne pojęcie kultury

  W dzisiejszej socjologii ten punkt widzenia ma ogromne znaczenie, niektórzy sądzą nawet, że dominujące. Niewątpliwie ostatnie dekady XX wieku przyniosły wielki wzrost zainteresowania kulturowymi aspektami życia społecznego, co znalazło wyraz nie tylko w uwzględnianiu wymiaru kulturowego we wszelkich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntetyczne typologie grup społecznych

  Przedstawione klasyfikacje grup brały pod uwagę pojedyncze cechy. Można jednak poszukiwać takich złożonych konglomeratów czy syndromów cech, które zazwyczaj występują razem i odróżniają szczególnie ważne formy zbiorowości społecznych. Wtedy będziemy mieli do czynienia z typologią raczej niż prostą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /11 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDINAND TOENNIES (1855 - 1936)

  Socjolog niemiecki, współzałożyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Światowy rozgłos przyniosła mu jedna książka: Gemeinschaft und Gesellschaft [Wspólnota i społeczeństwo] (1887). W pracy tej Toennies zapoczątkował bardzo do dziś ważny wątek krytyki nowoczesnej formacji społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych

  Za podstawę, kryterium klasyfikacji służyć może ogromna liczba cech. Amerykański socjolog Robert Merton sformułował listę właściwości grup, która obejmuje dwadzieścia sześć pozycji. Są jednak wśród nich cechy mniej lub bardziej istotne: takie różnice między grupami, które są powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /38 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany grup społecznych

  W efekcie dotychczasowej analizy widzimy już wyraźnie, jak niezwykle różnorodne całości społeczne odnaleźć można wśród zbiorowości ludzkich, a w szczególności wśród tych całości najbardziej ważnych, które nazywamy grupami społecznymi. Od rodziny do narodu, od drużyny sportowej do Kościoła, od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry