Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Obiektywna koncepcja narodu (Znaniecki)

  Koncepcja Floriana Znanieckiego – naród to twór który gdy pozbawi się go niepodległości , pozbawi się go instytucji państwowych lub zamienia na instytucje innego kraju np. Rosji – wówczas naród okaże swoją żywotność poprzez tworzenie namiastek instytucji, mają w tym udział tzw. przodownicy.

  Żeby być...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród i problemy socjologii narodu

  NARÓD Jest to społeczeństwo globalne.

  O co spierają się socjologowie?

  1. Socjologowie spierają się co do tego kiedy powstały narody:

  - w średniowieczu (narody europejskie jako narody dzisiejszych narodów)

  - w XIX wieku – wcześniej nie było narodów, tylko szlachta tworzyła naród czyli około 10%...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy społeczno zawodowe i kryteria ich wyróżniania

  Teoria grup społeczno zawodowych odwołuje się do pojęcia zawodu i zróżnicowania zawodowego, różnicuje ludzi z uwagi na typ wykonywanego zawodu. Nagrody jakie przynosi zawód to nagrody zewnętrzne i wewnętrzne. Do nagród zewnętrznych zaliczamy dochody, szanse awansu, bezpieczeństwo, prestiż, satysfakcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy „robotnik” Goldthorpe a Lockwooda

  Badania Goldthrop’a i Lockwood’a nad zjawiskiem zburżuazyjnienia klasy robotniczej doprowadziły ich do sformułowania tezy o powstaniu „nowego robotnika”.

  „Nowy robotnik „ różni się tym, że traktuje swoją pracę, kolegów, zarobione pieniądze czysto instrumentalnie. Stary robotnik był silnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja rewolucji menedżerów i jej krytyka

  Koncentracja kapitału doprowadziła do powstania korporacji. Korporacjami kierują zawodowi menadżerowie( pracownicy najmowani do kierowania spólką). Zwrócono uwage, że właściciel – posiadacz akcji nie ma nic do powiedzenia, interesuje go tylko zysk z dywidend.

  J.Burnhan w swojej książce „rewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY I WADY PROFESJONALIZACJI

  We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI

  Problemy :

  1. Demokracja i liberalizm - współczesne państwa demokratyczne oscylują pomiędzy demokracja liberalną a demokracją socjalną , państwem minimum, a rozbudowanym państwem opiekuńczym. Jest to trudne gdyż jest zależne od stanu gospodarki danego kraju i międzynarodowej koniunktury gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SYSTEMU DEMOKRATYCZNEGO

  Demokracja (ludowładztwo) ustrój polityczny , forma sprawowania władzy , oparta na woli wszystkich obywateli państwa, którzy maja prawo do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i do publicznego sprzeciwiania się urzędującym.

  - demokracja bezpośrednia – gdy władza należy do ogółu obywateli

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA A PANOWANIE, TYPY PANOWANIA

  Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożen

  przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  - pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  - prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę od dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PAŃSTWA W SOCJOLOGII

  Państwo – wielka suwerenna instytucja polityczna, kontrolująca obszar danego kraju, obejmująca swoim działaniem wszystkich członków społeczeństwa lub społeczeństw, które zamieszkują jago terytorium. Instytucja wyposażona w prawo stosowania przymusu wobec jednostek i grup społecznych nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt

Do góry