Socjologia /1 323 prac/

  • Ocena brak

    Procesy przystosowania społecznego

    - reorientacja psychiczna -jednostka jest zmuszona do zmiany punktu widzenia , do zmian w osobowości , na postrzeganiu siebie na tle innych jednostek umożliwia przejście w stadium tolerancji,

    -akomodacja ( bardziej rozwinięta tolerancja czyli tolcjancja ustępstwa),

    -asymilacja -...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /442

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Procesy zachodzące między jednostką a grupą

    Procesy między jednostką, a grupą społeczną procesy najczęściej zachodzące w zbiorowościach, grupach społecznych np.

    proces podporządkowania dziecka wobec rodziców, rodziny;

    proces identyfikacji w trakcie współistnienia w grupie;

    proces dominacji nad całą grupą rodzinną;

    proces...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /377

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje procesów społecznych

    * Interpersonalne - procesy zachodzą w osobowości człowieka, w psychiczne jednostki i wywołujące skutki społeczne. Procesy interpersonalne trwają cale życie człowieka

    * Procesy zachodzące między dwoma jednostkami np. małżeństwu -procesy dostosowywania się i różne jego fazy...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /364

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zjawisko społeczne a proces społeczny

    Procesy społeczne - oznacza, że w społeczeństwie coś się dzieje, są niezależne od człowieka. Możemy mówić zamiennie procesów zjawisku społecznym procesów procesacli społecznych. Zjawisko, to pojedyncze zdarzenie dziejące się z pewną regularnością, to pewne powtarzające się typy...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /925

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasowe teorie państwa

    Twórcą był Engels. Państwo jest aparatem przemocy pozostającym na usługach klasy panującej. Dzięki instytucjom przemocy uciska obywateli , którzy nie przestrzegają prawa . Dzięki zinstytucjonalizowanym instytucjom wywiera nacisk na obywatela jest restrykcyjnym zespołem przemocy i nacisku.

    >

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /637

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Państwo jako umowa społeczna

    Twórcą był Tomasz Hobbes. Podkreślał , że państwo istnieje tylko dzięki specyficznej umowie między rządem a poddanymi. Człowiek człowiekowi wilkiem , dlatego potrzebna jest umowa między rządem a poddanymi, ludzie tracą wolność gdy pojawia się państwo ale zyskują prawo i dzięki temu clironiona...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /755

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przyklady warstw społecznych

    Warstwy społeczne to zbiory ludzi do siebie podobnych pod wieloma względami np. z racji urodzenia. Według Szczepańskiego warstwa społeczna to zbiór ludzi mniej lub bardziej oddzielonych od innych kryteriami wyższości lub niższości.

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /247

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przyczyny podziału społeczeństwa na warstwy społeczne

    Warstwy społeczne to zbiory ludzi do siebie podobnych pod wieloma względami np. z racji urodzenia. Według Szczepańskiego warstwa społeczna to zbiór ludzi mniej lub bardziej oddzielonych od innych kryteriami wyższości lub niższości.

    >

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Poglądy T. Parsonsa na klasy społeczne

    Uważał, że całe społeczeństwo składa się z podsystemów.Ważnym jest podsystem zawodowy , który jest warunkowany podziałem pracy specjalizacją. Ten podział pracy pociąga za sobą wymianę dóbr i usług , a podsystem zawodowy obejmuje całą strukturę ról zawodowych oraz statusów i pozycji.

    Jednostka...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /736

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcjonalne ujęcie klas społecznych według K. Davisa i W. Moore'a

    Aby społeczeństwo mogło należycie funkcjonować musi umiejscawiać jednostki na różnych pozycjach w strukturze społecznej i musi te jednostki motywować do zajmowania odpowiednich pozycji. Istotą przynależności klasowej jest przyjmowanie obowiązków wynikających z pozycji społecznych...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 066

    praca w formacie txt

Do góry