Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Relacje międzyludzkie i ich podstawowe rodzaje

  a) styczności

  przestrzenne – zachodzą między dwoma jednostkami A i B, wtedy kiedy dwie jednostki uświadamiają sobie o własnym istnieniu

  psychiczne – gdy jednostka A zaczyna interesować się osobnikiem drugim B, ale jednocześnie uświadamia sobie co może od niej otrzymać i co w zamian...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i struktura osobowości społecznej

  Osobowość społeczna – to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzny i fazy socjalizacji

  Można wyróżnić cztery podstawowe płaszczyzny socjalizacji

  grupy pierwotne – np. rodzina, grupa rówieśnicza, grupa przyjacielska, grupa sąsiedzka.

  grupy wtórne – np. szkoła, zakład pracy, wojsko, stowarzyszenie, partia polityczna

  wielkie grupy społeczne – np. grupy etniczne, grupy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy procesu socjalizacji

  przyjmowanie rozpowszechnianych danych zbiorowości, wartości i norm społecznych

  uczenie się różnorodnych ról społecznych

  zdobywanie umiejętności kontrolowania swoich popędów i zaspakajania swoich potrzeb w społeczeństwie akceptowanej formie

  zdobywanie umiejętności posługiwania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kultury, jej części składowe i jej rola w życiu społecznym

  Kultura – to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

  Części składowe kultury

  ~ MATERIALNA – zwana kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne uwarunkowania życia społecznego

  praca i jej finał – produkcja dóbr materialnych, takich jak: jedzenie, ubranie – stanowią stałą i niezbędną podstawę życia społecznego

  produkcja dóbr materialnych – zależy od sił wytwórczych człowieka, społeczeństwa, tj. od jakości narzędzi, od jego umiejętności, i kwalifikacji –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego

  Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego nazywane są biologicznymi. Człowiek jest istotą społeczną, ale podlega prawom przyrodniczym.

  Podstawowymi cechami organizmu ludzkiego, które dziedziczone są z pokolenia na pokolenie wpływają w sposób istotny na życie społeczne:

        • wyprostowana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej

  Orientacja scjentystyczna – którą reprezentuje przede wszystkim neopozytywizm – kierunek teoretyczno – metodologiczny nawiązujący do poglądów Comte’a. Podobną koncepcję socjologii prezentuje behawioryzm – orientacja ta dała o sobie znać przede wszystkim w psychologii głosząc, że przedmiotem badań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna

  Socjologia - termin ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte’a. Termin socjologia oznacza dosłownie naukę o społeczeństwie.

  Przedmiotem tej nauki są a nawet jest:

  przyczyny, charakter, następstwa relacji międzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwałych...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM

  Deklaracja Uniwersalna (art. 27), Pakt Ekonomiczny (art.. 15)

  Deklaracja formułuje prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Ponadto formułuje prawo każdego człowieka do ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt

Do góry