Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

  Przedmiot socjologii miasta stanowią organizacje społeczno - przestrzenne zbiorowości ludzkich, znaczy to, że socjologia miasta ujmuje przedmiot socjologii a więc organizację społeczną z punktu widzenia czynnika przestrzennego czyli przestrzeni. Organizacja społeczna oznacza wszystkie rodzaje relatywnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /9 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE FORMY OSADNICZE

  WIEŚ - zespół zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, właściwy dla terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się wyłącznie lub głównie z pracy na roli. Wyróżnia się wiele różnych układów zabudowy wsi, które wykształciły się zależnie od warunków naturalnych i tradycji kulturowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

  PRZESTRZEŃ FIZYCZNA - to przestrzeń mierzona trzema wymiarami :długość, szerokość, wysokość.

  PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - to przestrzeń fizyczna która została zmieniona przez ludzi i zagospodarowana zajęta, przekształcona. To przestrzeń interesuje socjologów.

  - przyroda odgrywa rolę uspokajającą

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /24 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i przejawy marginalizacji społecznej

  Marginalizacja społeczna – jest to sytuacja w której człowiek nie uczestniczy w podstawowych instytucjach określonego porządku społecznego. Nie uczestniczy w życiu kulturalnym, nie uczestniczy w życiu politycznym, pozbawiony jest stałej opieki zdrowotnej. Marginalizacja jest następstwem procesów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne przesłanki i rodzaje zjawisk patologicznych

  Dewiacje – odchylenia, zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w danym społeczeństwie, są stopniowalne, mogą występować w formie w mniej lub bardziej łagodnej, mogą dotyczyć całokształtu życia

  Datologia – coś więcej niż dewiacja, obszar jest zmienny w czasie i przestrzeni np. kradzież...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i rodzaje makrokonfliktów społecznych

  Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje makrokonfliktów:

  ekonomiczne: leży tu sprzeczność interesów materialnych, dążenie do osiągnięcia dóbr, które istnieją w ograniczonym zakresie. Podstawową formą jest tzw. konflikt przemysłowy który rozgrywa się między pracownikami i głównie dotyczy spraw...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje konfliktu społecznego

  Konflikt społeczny – to proces społeczny zachodzący miedzy jednostkami, lub grupami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący powstanie wrogości między nimi. Jest to interakcja w której to każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikowi pewien stan...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces formowania się świadomości narodowej

  Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje grup etnicznych

  Grupa etniczna – zbiorowość najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, postrzegana zarówno przez siebie jak i innych, jako różna od innych.

  Związek rodowy (klan) – to taka zbiorowość u podstaw której leżą cechy biologiczne. Oparta na więziach krwi, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej

  Ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne

  Ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt

Do góry