Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I JEJ FORMY

  Świadomość społeczna jest efektem integracji gosp., politycznej, i kulturalnej. Uzewnętrznia się ona w postawach, zachowaniach a składają się na nią przekonania, wartości i oceny które prowadzą do podziału na „swoich” i :obcych” nie należących do narodu. Podstawowe elementy wynikające ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFUZJA KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ISTOTNE CZYNNIKI ROZWOJU

  Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI I ELEMENTY ANALIZY ROZWOJU SPOŁ.

  Czynniki rozwoju społ. to jedna z grup elementów stałych w marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego. Do czynników tych zaliczamy:

  1. innowacje naukowo techniczne- które pośrednio lub nawet wprost wywołują zmiany i przekształcenia w przyrodniczych warunkach egzystencji człowieka. Wynalazki techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY SPOŁ. I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

  Powoli narastające zjawiska dezorientacji występują w postaci problemów społ. Problemy społ. to seria zjawisk powiązanych lub niepowiązanych występujących jednak w takich ilościach, że zwracają uwagę opinii publicznej.

  Stają się one przedmiotem troski członków zbiorowości. Są to zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE - PRZYSTOSOWANIE

  Przystosowanie- występuje tam gdzie jednostka lub grupa znajdują się w nowej sytuacji środowiskowej w której dotychczas stosowane wzory działań i wzajemnych oddziaływań, kryteria ocen i modele, nie prowadzą do zaspokajania potrzeb i nie dają możliwości utrzymania się i uczestnictwa w życiu zbiorowym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

  Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

  1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

  Zakład pracy jest typowym miejscem wspólnego działania ludzi, a sam fakt wspólnej pracy jest tym co łączy współpracujących ludzi. Wspólna praca stwarza także wiele okazji do przeciwstawienia się jednych ludzi drugim, powstaje konflikt.

  Takie rozwiązanie jest możliwe gdy między stronami istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Działania jednostek i grup społecznych, tworzących społeczną strukturę organizacji, zdeterminowane są również występującymi w środowisku pracy społecznymi normami i wartościami.

  Normy społeczne to: formalne lub nieformalne usankcjonowane przepisy określające w jaki sposób powinien zachować się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI PRAC I ICH RODZAJE

  Środowisko pracy to inaczej warunki pracy.  

  Warunki pracy to ogół elementów i cech obiektywnej sytuacji towarzyszącej pracownikom zakładu pracy, w której realizują oni zadania przedsiębiorstwa, a które określają ogólne położenie ludzi, kształtują charakter pracy, w konsekwencji oddziaływują na ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE KIEROWNICZE

  Tradycyjne i współczesne koncepcje stylów kierowania. Powszechnie przyjmuje się, że tworzenie właściwych stosunków między przełożonymi a podwładnymi jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej subtelnych społecznych problemów pracy. Zasady na podstawie których wartościuje się te stosunki zmieniały...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt

Do góry