Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  TEORIE GRUPY SPOŁECZNEJ

  Teoria Funkcjonalno – Strukturalna twierdzi, że życie społeczne jest zawsze i przede wszystkim „ustrukturalizowane” w postaci „systemów społecznych” – całości spełniających określone funkcje wobec większych całości, które również same złożone z określonych elementów, wzajemnie od siebie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST WARTOŚĆ

  Jest to dowolny przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przedmiot wyimaginowany lub rzeczywisty w stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważna role w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus (Szczepański). Wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBY

  To stan pewnego niedoboru, który osobnik stara się uzupełnić. Potrzeby są czynnikami dynamizującymi ludzkimi potrzebami. Jeżeli naturalna harmonia równowaga między organizmami a środowiskiem zostaje zachwiana a dzieje się to wtedy kiedy środowisko nie zaspakaja określonej potrzeby organizmu. W takim...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE SPOŁECZNE

  Wg Goodmana - podstawa jest wykorzystanie technologii.

  A) Społeczeństwo Myśliwsko – Zbierackie Społeczeństwo wolne od nierówności społecznej. Nie było wymiany, przywództwa jedynie przywództwo doraźne.

  B) Społeczeństwo Kopieniackie – wyodrębniło się w tych miejscach globu gdzie była żyzna gleba...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST SPOŁECZEŃSTWO

  To kompleks grup – np. państwo, naród, organizacje, społeczeństwo kapitalistyczne, socjalistyczne feudalne. Społeczeństwo to ogół instytucji zapewniający jednostkom wspólne zaspokajanie potrzeb jest to ujęcie organizacyjne które zwraca uwagę na nie dominującą zbiorowość lecz na wszystkie zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁY SOCJOLOGII

  Szkoła Neopozytywistyczna – Odznacza się niechęcią do rozwijania teorii a w szczególności skłonnością do radykalnego empiryzmu. Odznacza postulat oczyszczenia terminologii pozytywistycznej z kategorii której treścią nie jest obserwowanie zachowanie jednostek. Oznacza dążność do oparcia procedury...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /5 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE SOCJALIZACJI

  Socjalizacja Pierwotna – obejmuje okres dzieciństwa, grupę rodzinną, pierwotną. Autorytet to rodzina. Dziecko obserwuje, rozpoznaje świat, koduje, zaczyna te kody naśladować. Coraz więcej tych kodów do niego dociera – szkoła, przedszkole. Bezkrytyczne przyjmowanie wszystkich informacji bez porównywania ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKĄ A SPOŁECZEŃSTWEM

  Teoria Organicystyczna – w starożytności Platon, a w czasach nowożytnych Herbert Spencer, uważając społeczeństwo za pierwsze, pierwotne i wyższe w stosunku do człowieka, uznając społeczeństwo jako organizm, stworzyli podstawy tej teorii. W świetle tych poglądów społeczeństwo jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  August COMTE (1798 - 1857) termin socjologia

  W czwartym tomie obszernego dzieła systemowego „Kurs filozofii” określił przedmiot socjologii oraz metody badań socjologicznych. Sama refleksja socjologiczna sięga jednak starożytności. W starożytnej Grecji filozofia obejmowała całość ludzkiej wiedzy a tak genialny filozof jak Arystoteles ze Stagiry...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY WYBRANYCH TEORII ROZWOJU SPOŁ.

  1. Teoria platońska: zdaniem Platona prawem historycznego rozwoju jest prawo degeneracji tzn. że każda zmiana społ. jest złem, albo upadkiem. Wszystko co trwa w ruchu jest z góry skazane na zagładę. Konsekwencją platońskiej teorii dezintegracji była dokonana przez jej autora następująca klasyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt

Do góry