Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA CHŁOPSKA

  Po przeprowadzonej reformie rolnej wzrosła ilość gospodarstw indywidualnych. Jednakże w Polsce na wzór sowiecki próbowano skolektywizować rolnictwo, jednakże te zamierzenia nie zostały w pełni zrealizowane. Z klasy chłopskiej w dalszym ciągu można było zaobserwować systematyczny odpływ ludności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

  Po II Wojnie Światowej z industrializacją kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ŚREDNIA

  Najmniejszą klasą społeczną jaka istniała w okresie Polski Ludowej była miejska klasa średnia nazywana wówczas drobnomieszczaństwem, czy też drobną burżuazją.

  W okresie powojennym została ona dość znacznie zredukowana przez państwo i uznana jako relikt poprzedniej formacji społeczno-ustrojowej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - INTELIGENCJA

  W porównaniu do okresu międzywojennego inteligencja uległa istotnym przemianom. Inteligencja określana jest mianem warstwy społecznej gdyż tworzą ją osoby zatrudnione na „nierobotniczych stanowiskach pracy”. W czasach powojennych nastąpił dość znaczny wzrost inteligencji jako warstwy społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

  Próbę przedstawienia stratyfikacji społeczeństwa warto jest rozpocząć od zakończenia I Wojny Światowej, gdyż od tego momentu zmiany zachodzące w stratyfikacji społecznej w naszym kraju nabierały tempa i przebiegały w sposób dynamiczny i złożony.

  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ

  Wielu socjologów próbowało wyjaśnić za pomocą różnych teorii istnienie stratyfikacji społecznej. Najbardziej popularne były trzy spośród nich.

  Teoria konfliktu (KAROL MARKS) zakłada że istnieją tylko dwie podstawowe klasy w społeczeństwie: ci, którzy posiadają środki produkcji, oraz ci którzy ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

  We współczesnym społeczeństwie występuje podział na kilka kategorii, a przynależność do jednej z nich daje bardziej lub mniej korzystną pozycję danej jednostki w społeczeństwie. Różnice pomiędzy tymi kategoriami społecznymi nazywa się zróżnicowaniem społecznym. Jeśli ludzie w tych kategoriach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja społeczna w Polsce

  Stratyfikacja polskiego społeczeństwa podlegała różnorodnym zmianom na przestrzeni dziejów. Począwszy od początku państwowości polskiej poprzez upływ czasu ludzie raczej nie starali się doszukiwać przyczyn akurat takiego, a nie innego podziału społecznego. Dopiero początek naszego stulecia a co za tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emil Durkheim, August Comte, Max Weber – główne założenia

  Emil Durkheim

  1. interesował się problemem porządku społecznego, czyli tym, co scala społeczeństwo, badał elementy, które powodują spójność społeczeństwa. W społeczeństwach pierwotnych ludzie łączyli się ze względu na podobieństwa, większość z nich robiła podobne rzeczy. To łączenie się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH

  Podział wg. Tonnisa

  – Wspólnoty – są to grupy oparte na stosunkach pokrewieństwa (rodzina, rody, klany), oparte na stosunkach przyjaźni (grupy przyjacielskie, towarzyskie, koleżeńskie) oraz oparte na stosunkach sąsiedzkich (wieś, gmina), w których ziemia i wspólne zamieszkiwanie rodziły wspólnotę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt

Do góry