Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Kultura ubóstwa

  Zjawisko względne, amerykański biedak w Rwandzie bogaczem.

  Definicja: minimum rzeczy niezbędnych dla utrzymania sprawności fizycznej. Definicja względna określenia do średniego bogactwa w danym kraju – część średniej w danym kraju. Średnia nie może być niższa od minimum biologicznego. Ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i przyszłość pracy

  Bezrobocie nowy problem dotyczy większości krajów. Po wojnie wraz z boom gospodarczym praktycznie nie istniało. W Anglii 2% teraz 11%. Bezrobocie to brak płatnej pracy w uznanych zawodach. Bierze pod uwagę tych którzy poszukują pracy z wyłączeniem emerytów, nie kwalifikuje się pracujących w pełnym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Webera koncepcja partii

  Społeczny podział pod względem zróżnicowania można analizować:

  - podział klasowy (zróżnicowanie ekonomiczne)

  - podział stanowy (zróżnicowanie szacunku społ. pomiędzy poszczególne grupy )

  - podział na partie (ze względu na władzę)

  Partia to grupa, której celem jest zdobycie władzy lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenie systemu partyjnego w końcu XX w.

  Po II wojnie sytuacja się znacznie zmieniła. Po boomie powojennym partie zaczynają zmieniać swój charakter powst. Partie masowej integracji. Ta nowa sytuacja doprowadzająca do zmian społ. i zmiany w życiu społ. wyższe dochody, zburżuazyjnienie robotników, rozpowszechnienie środków masowego przekazu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne i ich geneza

  Bardzo ważna kategoria socjologiczna. Wielkie partie należą do makrostruktur. Partia jest to organizacja formalna reprezentująca interesy różnych sił społ. ekonomicznych w sensie politycznym tzn. jest to grupa, której celem jest zdobycie władzy politycznej. Zajęcie pozycji kierowniczych w społ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasta i struktura kastowa

  Podział kompletny społ. na kasty wystąpił tylko w Indiach. Przypuszcza się, że jego źródłem były kolejne migracje na Płw. Indyjski kolejnych plemion (3 tys. Lat temu). Plemiona podbijające rozwijały podział pracy na zastanych podwalinach. Pozostawiali zastany porządek, ale siebie stawiali ponad nim...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa przedsiębiorców w Polsce współczesnej

  Klasa nowa-lata 70-80 tych

  Przedsiębiorca z tamtego okresu przetrwały lata 90 te były znacznie trwalsze niż nasze przedsiebiorstwa 90r ok. 2,5 mln zarejestrowanych przedsiębiorców

  89r 830 tys.

  85r 500 tys-85r 350tys-75r-255tys

  Większość z nich to small biznes .Kiedyś małe przedsiebiorstwa –s prawników...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja rolników w okresie transformacji

  Wielu rolników okres transformacji ocenia bardzo negatywnie .W latach 80-tych rolnicy mieli okres prosperity. Wieś przezywała boom gospodarczy bo:

  -uwolniono ceny żywności (w latach 70-tych ceny były kontrolowane –niedobór żywności

  -pozostały dotacje do środków produkcji z lat 70-tych chłopi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie klasy robotniczej w Polsce współczesnej

  Robotnicy dawniej byli krytycznie nastawieni do warunków panujących w firmie itp. Dziś robotnik boi się, nie krytykuje. Robotnicy często deklarują założenia działalności gospodarczej, przy czym nie zawsze przetwarza się to na sukces. Związki zawodowe:

  w przedsiębiorstwach państwowych

  w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy struktury społecznej współczesnej Polski

  Ludność czerpiąca dochody z pracy……

  Ludność czerpiąca dochody z własności 0,1%.

  H. Domański – struktura społeczna Polski w latach 1998 – 1999.

  Domański bierze pod uwagę źródło dochodów męża. Charakterystyczne jest liczne kategorie robotników (40% ludności) – wykwalifikowani, niewykwalifikowani...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt

Do góry