Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest urbanizacja

  Urbanizacja – jest procesem społecznym i kulturowym wyrażającym się w szybkim wzroście liczby i rozwoju ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu. Powoduje ona napływ ludności wiejskiej do miast, powiększenie się obszarów miejskich w całości zaludnienia. Wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe elementy polityki ludnościowej

  * ograniczenie przyrostu naturalnego

  * Rozwój ekonomiczny- lepsze warunki materialne zwiększają możliwość obniżenia wskaźnika umieralności i w ten sposób eliminują konieczność posiadania dużej liczby dzieci jako warunku utrzymania rodziny.

  * produkcja i dystrybucja żywności- „zielona rewolucja”...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się demografia

  Demografia – jest to nauka o tendencjach w obrębie populacji, , nauka o ludności zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem (na podstawie danych statystycznych) stanów, struktur, ruchów i rozwoju ludności w określonych warunkach historycznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje medycyny

  * Ochrona zdrowia- główna funkcja.

  * Badania naukowe i wprowadzanie nowych metod leczenia.- Prowadzenie badań nad schorzeniami i dolegliwościami, opracowywanie sposobów ich leczenia.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czy polega medykalizacja społeczeństwa

  Na rozciągnięciu medycyny na niemedyczne dziedziny życia społecznego. (wzrost znaczenia zawodu lekarza).

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się epidemiologia

  Dział medycyny, nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii oraz środkami zapobiegającymi i zwalczającymi je.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie „zdrowie” i „choroba”

  Zdrowie – jest to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie brak dolegliwości. Przeciwieństwem zdrowia jest choroba.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola techniki we współczesnym świecie

  Technika odgrywa wielką rolę we współczesnym świecie. Przykładami są np. samochód, telefon. Technika zajmuje się problemami praktycznymi. Często jednak rozwiązując lub usuwając jeden problem, stwarza następne, np. samochód ułatwia życie, ale jednocześnie je utrudnia.

  *technika może doprowadzić do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewiacje w nauce

  *Odstępstwo od normy w nauce, zboczenie z drogi, odchylenie od właściwego kierunku; błądzenie. Normy określają odpowiednie zachowanie, ale nie mogą go zagwarantować. Np. Niektórzy naukowcy odrzucili teorie Einsteina, bo był Żydem.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy nauki jako procesu społecznego

  *Uniwersalizm- badania naukowe powinny być oceniane wyłącznie z punktu widzenia merytorycznej, a nie tego, kto je przeprowadził.

  *nauka jako wspólna własność. Wiedza naukowa jest własnością każdego. Nawet ci, których imieniem nazwano pewne zasady i prawa, nie mogą uważać ich za swoją prywatną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry