Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ czynników demograficznych na życie społeczne

  Do czynników demograficznych zaliczamy : gęstość zaludnienia , płeć, wiek , płodność , przyrost naturalny , przeciętne trwanie życia ludzkiego i zdrowotność populacji. Wszystkie te czynniki warunkują odpowiednie zjawiska i procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie, jak kulturowe gospodarcze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić źródła myśli społecznej

  Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w.

  Dwa następne stulecia przynoszą rozwój dziedzin pokrewnych, jak filozofia historii, ekonomia, nowy rodzaj histografii, a zagadnienia państwa stają się przedmiotem systematycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przyczyny uzależnienia ekonomicznego krajów trzeciego świata

  Gospodarka światowa zmusiła kraje „trzeciego świata” do ograniczenia ich różnorodnej i samowystarczalnej gospodarki, do jednej dziedziny, która jest uzależniona od transportu. Większość tych krajów znalazło się w zadłużeniu. Rozwój międzynarodowy korporacji, które mają sieć w centrum państwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną ze znanych ci teorii zmiany społecznej

  Zmiana społeczna – to istotna zmienna wzorów kultury i struktury społecznej które znajdują odbicie w zachowaniu.

  Teorie zmiany społecznej:

  - funkcjonalizm – zmiany zachodzą kiedy równowaga zachowania,

  - konfliktu – zakłada że zmienna jest skutkiem potrzeby pogodzenia sprzeczności i działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną ze znanych ci teorii ruchów społecznych

  Teorie ruchu społecznego:

  - upośledzenie ruchu społecznego powstaje wtedy gdy duża ilość jednostek pozbawia się tego co niedogodne,

  - społeczeństwo masowo zakłada że ruch społeczny powstaje w wyniku społecznej izolacji i poczuciu bezsilności drugiej liczby osób.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju ruchu społecznego

  - powstanie,

  - zjednoczenie,

  - biurokratyzacja,

  - schyłek.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /62

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest definicja ruchu społecznego

  Ruch społeczny – to zgromadzenie jednostek które zorganizowały się w celu poparci lub przeciwstawienia się określonym zmianom kulturowym bądź społecznym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tłum i wymień jego rodzaje

  Tłum – jest przelotnym zgromadzeniem większej liczby osób (co najmniej kilkaset) na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, regulujących spontanicznie na te same podniety w podobny lub identyczny sposób.

  Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje tłumu:

  1)tłum agresywny – to tłum atakujący...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe cechy zachowań zbiorowych

  Zachowanie zbiorowe – to spontaniczne i krótkotrwałe zjawisko społeczne dużej liczby ludzi znajdującej się w niejasnej sytuacji.

  Cechy:

  - krótkotrwałe działanie,

  - niepewna identyfikacja i granice,

  - słabo wytworzone normy społeczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe problemy miast

  - przestępczość i narkomania,

  - problemy finansowe,

  - ucieczka na przedmieścia

  - tłoki na ulicach, korki,

  - transport,

  - komunikacje,

  - wyprowadzenie firm z miast,

  - problemy ekologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry