Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować cele i zadania grupy jako podstawę trwania grupy

  O grupie społecznej możemy mówić przede wszystkim wówczas, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel (lub cele), którego osiągnięcie wymaga zbiorowego i skoordynowanego działania. Wspólnota celu jest kluczowym czynnikiem kreującym grupę społeczną. Prawie każda grupa społeczna posiada takie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić główne czynniki geograficzne kształtujące życie społeczeństw

  Czynniki geograficzne: klimat, ukształtowanie terenu, rodzaj gleby i roślinność, świat zwierzęcy, nawodnienie, rzeki i inne składniki środowiska geograficznego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować wzór moralny członka grupy społecznej i opisać znaczenie tego wzoru dla istnienia grupy

  Wzór moralny członka grupy istnieje w każdej grupie. Są pewne reguły charakteryzujące wzór moralny każdego członka grupy. (Zasady i normy współżycia w danej grupie oraz w pewnej mierze i innych zbiorowościach).

  W grupach wysoce sformalizowanych oba wzory są precyzyjnie ustalone, a ich naruszenie grozi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką teorię głosił T.H. Buckle

  Uzasadnił on, tezę oczywistą, że warunki geograficzne, zwłaszcza we wcześniejszych epokach historycznych wywierały wpływ na życie społeczne i rozwój cywilizacji.

  Teoria ta wyjaśniała specyfikę psychicznych cech mieszkańców określonych regionów i występujących w nich zjawisk społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin posybilizm geograficzny

  Według teorii posybilizmu geograficznego przyroda i jej specyficzne warunki występujące na określonej przestrzeni niczego nie wyznaczają w sposób bezwzględny i ostateczny ale jedynie stwarzają jednostce i zbiorowości odpowiednie szanse dokonywania różnych wyborów i podejmowania działań zależnie od woli...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować naukowy etap rozwoju refleksji społecznej

  Naukowy etap rozwoju refleksji społecznej rozpoczęty formalnymi narodzinami socjologii, obejmuje jej rozwój cechujący się postępującą instytucjonalizacją i specjalizacją oraz kumulowaniem wiedzy teoretyczno - metodologicznej i empirycznej, dotyczącej różnych segmentów rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ośrodki skupienia grupy społecznej

  Na ośrodki skupienia składają się zarówno materialne podstawy jej istnienia (terytorium, lokal i jego wyposażenie, środki transportu) jak i wartości, symbole (pieczęcie, sztandary, odznaki, legitymacje)oraz idee, które je identyfikują.

  W zasadzie wszystkie grupy mają wyodrębniona przestrzeń, na której...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin determinizm geograficzny

  Niektórzy badacze dziejów ludzkich czynnikom geograficznym przypisywali wielki wpływ na rozmaite dziedziny życia społecznego. Sformułowali oni i lansowali teorię determinizmu geograficznego. Teoria ta wyjaśnia specyfikę psychicznych cech mieszkańców określonych regionów i występujących w nich zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować przednaukowy etap rozwoju refleksji społecznej

  Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Ale jej dzieje ujęte na tle myśli społecznej są znacznie dłuższe. Kształtowanie się socjologii jak i wielu innych nauk społecznych stanowiło długotrwały proces, w którym wyróżnia się dwa podstawowe etapy:

  1) przednaukowy, czyli inkubacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest grupa społeczna

  Jest to najważniejsza struktura społeczna. Grupa społeczna to zorganizowana grupa ludzi minimum 3 osoby posiadające poczucie odrębności z otoczenia i postrzegani jako oddzielna grupa. Działają oni w określonym celu. Relacje między osobami należącymi do grupy są ustalone. Wszyscy wiedzą jakie mają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry