Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje społeczne, przykłady i różne znaczenia

  Funkcjonalizm zakładał, że to co dobre może stać się instytucją społeczną, którą tworzą nie tylko budynki, ale i więzi społeczne.

  Instytucja społeczna wg. Ziembińskiego ma 3 znaczenia:

  W znaczeniu normatywnym - instytucja społeczna to pewien zespół norm wyróżnionych jako całość, normy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej znaczenie

  Kontrola społeczna jest systemem narzuconym każdej zbiorowości społecznej i służy przestrzeganiu norm społecznych, obyczajowych, stanowi ważny elemeny ladu społecznego. Bez kontroli społecznej doszłoby do dezintegracji i grupa reozpadłaby się. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzajemne oddziaływania i ich znaczenie

  Wzajemne oddziaływanie powoduje, że nie umiera więź między ludźmi. Wzajemne oddziaływanie, to powtarzające się działania, mające zmienić coś w postępowaniu drugiej osoby, ma ono sprzężenie zwrotne.

  Wzajemne oddziaływanie to świadome lub nieświadome działania w stosunku do drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory działań społecznych

  To schematy, przyjęte zasady określonej zbiorowości. Wzory działań to proste kopiowanie zachowań, są wyrazem dziedzictwa kulturowego takiego jak: zwyczaje, rytuały. Uznane za ważne, ułatwiające współżycie w grupie.

  Tworzone są poprzez akceptację tych, którzy je stosują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie styczności i rodzaje styczności

  Styczność jest to kontakt wzrokowy ludzi spotykających się na jakiejś przestrzeni, który może się przerodzić w styczność społeczną czy psychiczną. Styczność przestrzenna - w życiu społecznym ludzie stykają się w różnych miejscach, nie daje to możliwości pojawienia się czegoś trwałego, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy więzi społecznej według J. Szczepańskiego

  Więź społeczna to długotrwały proces obfitujący w wielość różnorodnych działań. W koncepcji Szczepańskiego więź społeczna jest efektem rozwoju stosunków społecznych , wzajemnych oddziaływań, zależności społecznych i norm instytucjonalnych i obyczajowych, moralnych i religijnych. Wyróżnił 10...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne oddziaływanie na jednostkę ludzką (4 mechanizmy)

  Człowiek żyjący w społeczeństwie poddany jest oddziaływaniom ze strony innych jednostek oraz grup. Społeczne oddziaływanie na jednostkę może dokonywać się przez cztery mechanizmy:

  1 wychowawczy - świadome, celowe kształtowanie osobowości społecznej

  poprzez wskazywanie danej jednostce wzorców, jak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza i panowanie

  Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożenie przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  - pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  - prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka klas (klasa w sobie i klasa dla siebie)

  Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie podobnego położenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja stanu

  Zróżnicowanie stanowe społeczeństwa:

  Stany cieszą się podobnym typem szacunku, ale nie podobnym natężeniem szacunku.

  Podstawą szacunku w stanach może być:

  - stany na bazie ekonomicznej - dowolna wspólna cecha ludzi, taką cechą może być położenie ekonomiczne (własność ziemska).

  - stany...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt

Do góry