Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest kultura masowa

  Kultura masowa jest to zespół treści rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego komunikowania, nazywanych też mass mediami. Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie idee społeczne rozwinął A.F. Modrzewski w dziele "O poprawie ..."

  Według tego dzieła podstaw państwa należy poszukiwać podobnie jak i towarzyszących mu instytucji w zwyczajach i obyczajach czyli w spontanicznie kształtujących się formach życia społecznego, co było ważne dla kumulującej się myśli socjologicznej. Modrzewski dziełem swym wzbogacił teorię...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ wzorów kulturowych na zachowanie człowieka

  Człowiek zaspakajając nawet typowo biologiczne potrzeby stosuje odpowiednie wzory kulturowe. Organizmy ludzkie mają podobne potrzeby i popędy, lecz sposoby i środki ich zaspakajania są różne, zależnie od kulturowego ich uregulowania, zgodnego z obyczajami, religią a nawet i przepisami prawnymi.

  Pod...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin „makiawelizm”

  Forma praktyki społecznej, polegająca na wykorzystywaniu wiedzy socjotechnicznej oraz znajomości praw i zależności rządzących funkcjonowaniem jednostek oraz grup społecznych w określonych warunkach i sytuacjach, zakładająca z reguły kłamstwa, podstępu, zdrady, oszustwa oraz odrzucenie wszelkich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne określa się terminem "grupy duże" i dlaczego

  Duże grupy mają złożoną strukturę zwaną makrostrukturą i składają się z różnych podgrup. Typowo dużymi grupami są: uniwersytet, Polskie Towarzystwo Nauk, Unia Wolności czy ZHP.

  W dużych grupach członkowie połączenia są przede wszystkim więzią opartą na stycznościach pośrednich i raczej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

  Jeśli samochód uznamy za element (cechę) współczesnej kultury, to wszystkie przedmioty i urządzenia z nim związane, np. znaki drogowe, stacje benzynowe, itp. Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Tomasza z Akwinu

  Uważał on , że "porządek ziemski jest przedłużeniem porządku niebiańskiego" , a społeczeństwo mając układ hierarchiczny składa się z "..tych którzy się modlą, tych którzy wojują oraz z tych którzy pracują".

  Zróżnicowanie klasowo - funkcjonalne społeczeństwa feudalnego św. Tomasz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne określa się terminem "małe grupy"

  Małe struktury tworzą prostą, zwaną mikrostrukturą, której zasadniczymi elementami są poszczególni członkowie. Grupy małe nie liczą więcej niż kilkanaście osób, które zwykle powiązane są więzią bazującą głownie na stycznościach bezpośrednich.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić termin cechy kultury

  Każda kultura charakteryzuje się typowymi elementami, zwanymi cechami kultury, którymi są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Do najistotniejszych cech kultury należały dawniej: Lodź, radło, łuk, itp. Czy współcześnie komputer, robot, samolot.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Augustyna

  Teoretyczną podstawą socjologicznej koncepcji społeczeństwa były wartości, które podzielił na doczesne i nadprzyrodzone. Wyznawcy jednych i drugich tworzą w życiu doczesnym wspólne państwo. Wszyscy żyją w społeczeństwie, bo tylko w ten sposób mogą zaspokajać swoje potrzeby i w przypadku wierzących...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry