Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Kultura duchowa

  To wytwór dążeń jednostek do ideałów piękna , dobra ,prawdy , sprawiedliwości, to zespoły wyobrażeń , dzielą sztuki, symbole , obyczaje zwyczaje, a także symboliczne przedmioty w których zawarta jest idea np. flaga narodowa, hymn, godło państwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura materialna

  To zespół trwałych wartości rzeczowych , które mają wartość użytkową, i artystyczną i przechodzą do historii ze względu na oryginalność i nowatorstwo zawarte w formie , zliczamy do niej budynki, narzędzia pracy, stroje , instrumenty, naczynia.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczność rozproszona i jej przykłady

  Publiczność może występować w dwóch formach : skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

  Rozproszona - stanowią ją czytelnicy gazet , słuchacze radiowi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczność skupiona i jej przykłady

  Publiczność może występować w dwóch formach: skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

  Publiczność zebrana składa się z ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje tłumu - agresywny

  • występuje najczęściej,

  • walczy o swoje prawa,

  • może terroryzować instytucje lub grupę społeczną,

  • może dokonać linczu, -uciekający

  • pojawia się w formie paniki,

  • ratuje się ucieczką jednocześnie tratując, -nabywający

  • o cechach agresywnych,

  • powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy tłumu jako zbiorowości

  Przelotne zgromadzenic ludzi co najmniej kilkuset w jednym czasie i przestrzeni,

  Zbioiowość reagująca spontanicznie w identyczny sposób, może powstać z przekształcenia się publiczności skupionej, trudno go ogarnąć,

  Więź społeczna zawiązuje się dzięki styczności przestrzennej, sprzyja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne zbiegowiska

  To przelotne skupienie ludzi , ktorzy są zainteresowani zdarzeniem , wydarzeniem , jest to zbiorowość osób podobnie reagujących na incydent , fakt, (wypadek , pożar) wywołuje go bezinteresowna ciekawość ale często troska o drugiego człowieka , chęć sprawdzenia się jako ratownik, tworzą go...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy małych grup społecznych

  Niewielka liczba członków, wszyscy znają się, bezpośrednie kontakty, prosta struktura, stykają się w miarę często, łączy je więź emocjonalna, mogą być budowane inne rodzaje więzi.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy sankcji społecznych

  Sankcje dają nam cztery układy:

  - nieformalne, negatywne - dotkli we , mogą wpływać destrukcyjnie , nie wiążą

  jednostki z grupą, plotki , szyderstwo

  - nieformalne, pozytywne - zachwyt,pochwała, szacunek, adoracja.

  - formalne negatywne - regulowane przepisami kodeksu, regulamin statut, dotkliwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sankcji społecznych

  System kontroli społecznej opiera się na sankcji czyli reakcji otoczenia na zachowaine jednostki w sytuacjach społecznie różnych sankcje mogą być pozytywne- negatywne, formalne i nieformalne.

  Możemy je podzielić na prawne - system kar i nagród ujęty przepisami, etyczne -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry