Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  CO TO JEST KONTROLA SPOŁECZNA?

  Jest to szeroko rozumiany proces regulowania wzajemnych zależności między jednostką a grupą społeczną i społeczeństwem. Jest to złożony proces przebiegający zarówno na poziomie jednostkowym jak i zbiorowym rzeczywistości społecznej, który dzięki odpowiedniej kombinacji wykorzystywanych środków w tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ŚWIADCZY, ŻE MORALNOŚĆ JEST FAKTEM SPOŁCZNYM?

  Oceny, normy reguły moralne – to twór zbiorowy społeczeństwa, bądź grupy społecznej. Dotyczą społecznej relacji jednostki z innymi uczestnikami życia zbiorowego. Są funkcją warunków społecznych, a ich treść zależna jest od społeczeństwa, w którym były formułowane. Posiadają zawsze społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SPOŁECZNYCH UWARUNKOWANIACH I KONSEKWENCJACH CHORÓB?

  Ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

  bakteryjną teorię chorób

  psychosomatyczną teorię chorób

  teoria stresu

  choroby zawodowe – patologia związana z wykonywaniem pracy w niedostosowanym i szkodliwym środowisku

  choroby społeczne

  choroby cywilizacyjne – są wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ZNASZ PODSTAWOWE TYPY REAKCJI KULTUROWYCH NA CHOROBĘ?

  Religijna – akceptacja śmierci i choroby, której przyczyna leży w siłach wyższych od człowieka.

  Magiczna – postawa czynna wobec zagrożeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, którym można się przeciwstawić środkami magicznymi.

  Rytualna – mająca wyzwolić jednostkę z tajemnych mocy.

  Opiekuńczo –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ WZORY KULTURY SOMATYCZNEJ?

  Wzór estetyczny – kanon ciała miał w przeszłości najwyższą wartość, obecnie rozwój mody zniósł wszelkie kanony urody.

  Wzór hedonistyczny – wyróżniamy 3 typy doznań cielesnych: smakowe, seksualne i ....

  Wzór ascetyczny – deprecjacja ciała, dusza ma wartość nadrzędną w stosunku do ciała

  Wzór...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

  Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

  Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

  Z techniki posługiwania się ciała

  Kontrola ciała

  Ciało jako znak

  Sakralne właściwości ciała

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O TRAKTOWANIU CIAŁA JAKO WARTOŚCI INSTRUMENTALNEJ, A KIEDY JAKO AUTOTELICZNEJ

  Jednym z najprostszych a jednocześnie istotnych prób podziału zachowań cielesnych jest zasadniczy cel, któremu są one podporządkowane. Chodzi tu o to czy dokonujemy świadomej poprawy swojego ciał, czynimy to w imię jego doskonałości jako wartości samej w sobie, czy też ma ono funkcjonować jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ WZORY OSOBOWE W SOCJALIZACJI DO SPORTU?

  W procesie socjalizacji do kultury fizycznej ważną rolę odgrywają wzory zachowania rodziców, nauczycieli oraz wzory obowiązujące w grupach rówieśniczych. Inicjacja do sportu odbywa się w wieku przedszkolnym w rodzinie, w której ważną rolę odgrywają symbole , przekonania, praktyki. Zaangażowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST SOCJALIZACJA w K.F i do K.F.?

  Proces wchodzenia lub uczestnictwa w K.F poprzez poznawanie, uczenie się i przyjmowanie przez jednostki wartości i wzorów kultury, które wyznaczają jej zachowania. Efektem tego jest wtopienie się jednostki w środowisku oraz wytworzenie postaw, nawyków i przyzwyczajeń. Natomiast socjalizacja w K.F to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBOWOŚĆ? JAKIE ASPEKTY INTERESUJĄ SOCJOLOGA?

  Jest to zespół względnie stałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostek różniących je od innych jednostek. To element społeczny w człowieku, to zintegrowana kultura dynamiczna, organizacja idei postawy, motywów nadbudowanych nad naturą biologiczną. Podstawową funkcją socjologicznej osobowości jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt

Do góry