Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne teorie socjologiczne

  TEORIA KONFLIKTU (MRKS, WEBER); Simmel, Dahrendorf

  - zmiana społeczna nie jest czymś wyjątkowym/patologicznym

  - konflikt dominuje także w stosunkach między ludźmi

  - nierówności są źródłem napięć i konfliktów

  * Marks- współzawodnictwo klas

  * współcześnie (Mills, Dahrendorf, Collins)- koncentracja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza przedsocjologiczna a socjologia naukowa

  SOCJOLOGIA POTOCZNA- oparta na zdrowym rozsądku; na uogólnieniu codziennych doświadczeń w sposób emocjonalny, niesystematyczny i niezweryfikowany

  - zbiór spostrzeżeń przypadkowych i osobistych

  - fragmentaryczna i niespójna

  - pochopna

  - apodyktyczna

  - przesiąknięta stereotypami

  SZTUKA- najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIACJE W SPORCIE I JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY

  Przejawiające się w sporcie dewiacje, będące jago wytworem, jak i te wyniesione z innych obszarów życia społecznego, stanowią zagrożenia dla „czystego” i „zdrowego” sportu. Dewiacje działają dezintegrująco na sport, jak i ludzi zajmujących się nim. Tymczasem dewiacje mogą wywoływać zmiany w sporcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIACJE SPOŁ. I ICH ŹRÓDŁA

  Dewiacje – (de – odwrotność, przeciwieństwo; -via – droga – wyraz ten znaczyć może błądzenie, podążanie bez kierunku, zejście z drogi.)

  Dewiacje społeczne są to zachowania ludzi odbiegające od akceptowanych norm społecznych, wzorów zachowań i stosunków społecznych.

  Niektóre zachowania ludzkie, aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI SPOŁ. WPŁYWAJĄCE NA KARIERĘ SPORTOWĄ

  Aktywność zawodowa i jej punkt kulminacyjny tradycyjnie wiązane są z wiekiem kalendarzowym. Rozwój zawodowy jest najczęściej dzielony na 4 fazy: stadium eksploracji, tzn. „przymierzania” się do rożnych ról zawodowych / 15-24 rok życia/; stabilizacji, w którym człowiek dokonawszy wyboru pokonuje kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI SPOŁ. RÓŻNICUJĄCE W KULT. FIZ.

  Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze fizycznej wynika z różnorodności treści i form samej kultury fizycznej oraz uwarunkowań i okoliczności ich realizacji. Najczęściej ,w zawężonym ujęciu, kategoria uczestnictwa określa udział w zorganizowanych zajęciach wychowania fizycznego, uprawianie sportu i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIONOWA I POZIOMA RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA W SPORCIE

  Ruchliwością społeczna /lub mobilnością społeczna/ nazywamy zatem serie zjawisk polegające na przenoszeniu się jednostek, grup, kategorii zawodowych i społeczności lokalnych z miejsca na miejsce w teoretycznie skonstruowanej przestrzeni społecznej.

  Ruchliwość pionowa /wertykalna/ polega na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KOMERCJALIZACJA?

  To działalność instytucji, osoby lub grupy osób, której podstawowym i zasadniczym celem jest uzyskanie wymiernych efektów lub zysku.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PROCES PROFESJONALIZACJI K.F.? PRZYKŁADY

  Sport zawodowy, wyodrębnienie się specjalności zawodowych. Nauczyciel, pracownik rehabilitacyjny, trener, menedżer, specjalizacja w dziedzinie rekreacji oraz specjalizacji K.F.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST ZAWÓD?

  Wykonywanie zespołu czynności społecznie użytecznych, wynikających z podziału pracy, w celu uzyskania środków utrzymania. Mówimy o nim gdy są spełnione warunki: wymagane kwalifikacje, o tych którzy dany zawód wykonują, system czynności jest względnie wyodrębniony i wykonywany stale, osoba je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry