Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Układy kultury wg. Kłoskowskiej

  KULTURA MASOWA

  UKLADY KULT (A. KLOSKOWSKA)

  1. ukl kultury- ukl osoistych i bezposrednich stosunkow spolecznych, wyst w spoleczenstwach pierwotnych, rodzinach, gr kolezenskich, spol lokalnych; nie ma podzialu na tworcow i odbiorcow

  2. ukl kultury- przekaz bezposredni, ale sprofesjonalizowany, podz na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relatywizm językowy

  HIPOTEZA REAKTYWIZMU JĘZYKOWEGO

  naura języka kreśla sposób, w jaki postrzegamy świat

  relatywizm językowy= język danego społezceństwa kieruje uwagę jego członków ku niekórym aspektom życia

  słownictwo i struktura gramatyczna języka determinują sposób, w jaki członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relatywizm i etnocentryzm kulturowy

  RELATYWIZM KULTUROWY

  żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra

  zakłada powstrzymywanie się od ocen oraz wydawania sądów na temat nieznanych praktyk

  wzmaga tolerancję, a nawet szacunek dla inych stylów kulturowych

  chroni przed skłonnościa do oceniania zwyzajów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura materialna i niematerialna

  K MATERIALNA I NIEMATERIALNA (Goodman)

  k materialna= wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa; fizyczne przejay życia ludzi

  k niematerialna= duchowe wytwory społęczeństwa, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiące ośrodek życia społecznego (np. wiedze, przekonania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura symboliczna i bezpośrednia

  KULTURA SYMBOLICZNA I BEZPOŚREDNIA

  k zachowań i k wytworów- oparta na antropologicznej def k jako kompleksie zachowań podporządkowanych normom i wzorom oaz ich rezultatów (Kłoskowaska)

  k zachowań symbolicznych (k symboliczna) i k zachowań bez pośrednich (k bezpośrednia)

  symbol (White)=...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory zachowania

  WZÓR ZACHOWNIA

  „schemat postępowania dotyczący ważnej społecznie sytuacji, uznawany i przyjęty w danej zbiorowości czy społeczeństwie (Szczepański 1972)

  Wzory zachowania- wszelkie reguły i sposoby działania jednostek czy grup w określonych sytuacjach

  rzeczywiste (realne)

  uświadomione...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura jako atrybut człowieka

  CHARAKTERYSTYKA KULTURY JAKO ATRYBUT CZŁOWIEKA (SZACKA 2003)

  k obejmuje całość życia człwoieka

  pojęcie k nie ma charakteru wartościującego (kulturowy, nie kulturalny)

  k jest tworem zbiorowym 1) jako zobiektywizowany system; 20 jako proces tworzenia k

  k narasta, przekształca się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy definicji kultury

  TYPY DEFINICJI- KROEBERE I KLUCKHONAN 1952

  „ na kulturę składają się wzory spos myślenia, odczuwania, reagowania”; „ zasadniczy trzon kult. Stanowią idee, a szczególnie związane z nimi wartości”

  opisowo- wyliczające- (Taylor) „kultura , czyli cywilizaczj, jest to złożona całość, która...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i cywilizacja

  KULTURA I CYWILZACJA

  term.”cultura” oznaczał początkowo uprawę ziemi; później został rozszerzony na zjawiska intelektualne nzywając filozofię „kulturą ducha”

  - term. „cywilizacja”- obejmuje całokształt społecznego dorobku w zakresie techniki, nauki, sztuki i politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania życia społecznego

  PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  Życie społeczne- wg. Szczepańskiego to „ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania zbiorowości i jednostek znajdujących się na pewnej ograniczonej przestrzeni- wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się na ograniczonej przestrzeni osobniki żywe, korzystające z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt

Do góry