Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Cele organizacji

  Dopasowanie organizacji do otoczenia wymaga takiego określenia celów, które pozwalałyby w maksymalnym stopniu skorelować możliwości i potencjał organizacji z potrzebami i wymaganiami otoczenia.

  Każda organizacja posiada pewien zestaw wartości ukierunkowujących sposób myślenia o jej przyszłości- ten...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacji społecznej

  Organizacja jest zintegrowanym zbiorem pozycji i stosunków społecznych, której wszystkie elementy składowe tworzą swoista całość, realizującą społeczne funkcje i dążącą do osiągnięcia założonych celów- jednocześnie przyjmujemy, że elementy te występują w określonej konfiguracji tworzącej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie organizacji

  Typologia organizacji jest to podział organizacji ze względu na ich przedmiot działań, —„wielkość, zasięg oddziaływania, trwałość, dostępność, jawność ich istnienia i działania oraz stopień sformalizowania.

  1. Przedmiot działań

  Organizacje mogą działać w rozmaitych sferach społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /9 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń społeczna organizacji

  Podobnie jak poszczególni ludzie tak też i organizacje, które ich skupiają, zajmują określone miejsce w przestrzeni społecznej, którą współtworzą istoty ludzkie żyjące na danym terytorium i wytwory materialne i niematerialne życia społecznego. Przestrzeń społeczna jest ogólniejszym pojęciem, które...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organizacji społecznej, cele i funkcje

  Organizacja społeczna jest to celowo zorganizowany zespół ludzki oraz racjonalnie dobrany system metod i środków. W socjologii termin ten służy do określania:

  • Szeroko pojętej organizacji społecznej - z którą łączy się istniejące w danym społeczeństwie uporządkowane współżycie i współdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /6 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO MOBILNE

  SPOŁECZEŃSTWO MOBILNE (RUCHOME) TO TAKIE ,KTÓREGO ZNACZĄCA GOSPODARCZO, POLITYCZNIE NAUKOWO... ITD.

  CZĘŚĆ MOŻE PROWADZIĆ SWOJE ŻYCIE (PRACA, ZABAWA...) NIE TYLKO W WARUNKACH STACJONARNYCH , ALE TAKŻE W RUCHU LUB POZA STAŁYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I PRACY.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego

  Społeczeństwo informacyjne to takie społeczeństwo, w którym produkcja towarów i usług w znacznej mierze zależy od przekazywania informacji. Powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego ma wiele konsekwencji. Zmienia się skład zawodowy i pojawia płynność rynku pracy zagrażająca stabilizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny w świetle teorii socjologicznych

  Rozwój społeczny – wieloetapowy, historyczny proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, powodujący wzrost stopnia zorganizowania danego społeczeństwa

  (grupy, zbiorowości, itp.) nacechowany określonymi prawidłowościami rozwojowymi.

  W XIX wieku powstały 3 wielkie, klasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /7 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty społeczne – geneza, typologia, funkcje i sposoby ich rozwiązywania

  Konflikt – (łac. Confliktus-zderzenie, spór przed sądem)

  Bywa rozmaicie definiowany. W najszerszym ujęciu obejmuje takie pojęcia jak: sprzeczność, rywalizacja, konkurencja, protest, napięcia, agresja, walka itp.

  Pojęcie to przez wielu socjologów wielokrotnie definiowane, terminowi nadaje się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna – wymiar procesualny, statystyczny, psychiczny, kulturowy

  Adaptacja dotyczy społecznej potrzeby przystosowania się do środowiska fizycznego, co ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie środków umożliwiające przeżycie. Adaptacja jest funkcją gospodarki. (wg Parsonsa)

  ADAPTACJA SPOŁECZNA, socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /4 394

  praca w formacie txt

Do góry