Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja klas społecznych M. Webera

  Twierdził , że dopiero kapitalizm wytworzył rynek, gospodarkę pieniężną oraz komercjalizację życia Społecznego. Cechą charakterystyczną kapitalizmu jest koncentracja własności, miejsc pracy , narzędzi pracy oraz surowców koncentracja w jednym ręku przedsiębiorcy. Ta koncentracja dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko S. Simona w ujmowaniu klasy

  Zakładał , że klasy są wytworem stosunków społecznych , gospodarczych i sposobów produkcji. Uważał , że dzięki uprzemysłowieniu struktura społeczna ulega przemianom sprzyjającym podziałowi na klasy.

  Przemiany wywołane rozwojem przemysłu dzielą społeczeństwo na dwie klasy: klasę produkcyjną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między ekonomicznym a funkcjonalnym ujęciem klasy społecznej

  Różnią się pod 4 względami :

  1 .genezą klas społecznych,

  2. ocena roli klas społecznych dla całej struktury społecznej,

  3. poglądami na naturę klas społecznych,

  4.ocena moralną nierówności społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zróżnicowania społecznego

  Zróżnicowanie społeczne - nadaje każdemu człowiekowi miejsce w świecie. Każdy należy do określonej grupy ze względu na swoje cechy. W pewnym stopniu decyduje o tym człowiek, urodzenie.

  Cechy społeczne różnicują położenie człowieka - 4 podstawowe różnice :

  * psychiczne : zdrowi i chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dużych grup społecznych

  - składają się z kilkudziesięciu , kilkuset osób ( nie ma ograniczeń ),

  - liczebność uniemożliwia utrzymywanie bezpośrednich styczności,

  - niemożliwość istnienia bezpośrednich stosunków i kontaktów psychicznych,

  - nie wchodzi w skład innych grup społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne

  Wpływ pojawia się w momencie narodzin. Człowiek rodząc się w określonej rodzinie ma narzuconą przynależność kulturową, scenariusz życia.

  Kultura jest najbardziej widoczna przez 4 mechanizmy wpływów :

  • socjalizacja

  • ustanawianie systemów wartości dużych kryteriów, które określają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowy wzór zachowania

  Poprzez obecność kultury człowiek wie jak reagować w doniosłych, ważnych sytuacjach społecznych.

  Każda epoka ma swojego bohatera, każda zbiorowość ma zbiór cech przypisanych autorytetowi. Wmawianie jednostce, że warto być najlepszym, modelowym np. model biznesmena, Matki-Polki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości i ich rola w procesie socjalizacji

  Bez wartości nie ma kultury. Wartość to pewna idea, sposób zachowania Przedmiot y, idee w stosunku, do kturych ludzie mają szczególny szacunekię drogą selekcji. Niekiedy wartości są ponadczasowe , ale te wartości są przyswajane przez jednostkę w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo kulturowe

  To przekazywanie kultury następnym pokoleniom w postaci wartości, idei, stylów zachowań, wytworów materialnych , sposobów konsumpcji, obyczaju, tradycji, najlepszych treści historycznych, narodowych, etnicznych następnym pokoleniom.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kultury

  Kultura nie jest nigdy sumą prostą kultur jednostkowych - może ona współtworzyć kulturę Elementy składające się na kulturę:

  świadczących o stopniu wiedzy, umiejętności grania ról społecznych,

  zbiorem cech jej postawy. Każda zbiorowość to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt

Do góry