Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Metoda badań terenowych i odpowiadające jej techniki badań

  Metoda badań terenowych polega na badaniu wybranych problemów w normalnych warunkach funkcjonowania zbiorowości. Badania terenowe dobrze nadają się do badania takich elementów życia społecznego jak: organizacje formalne i nieformalne , czyli zakłady pracy, szkoły szpitale; małe grupy, np. grupy przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologie i ich przykłady

  Ideologie:

  Konserwatyzm;

  Feudalizm;

  Socjalizm;

  Komunizm;

  Nacjonalizm;

  Faszyzm;

  Populizm;

  Feminizm;

  Fundamentalizm.

  Konserwatyzm-założenia:

  - wizja świata społecznego wyłaniająca się z rewolucji jest utopijna;

  - poszanowanie dotychczasowego dorobku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki zmian społecznych (rozwoju społecznego)

  Czynniki rozwoju społecznego:

  - innowacje naukowe i techniczne. Ważne dla rozwoju są nie tylko same odkrycia naukowe i techniczne, ale i zastosowanie.

  - dyfuzja kultur- proces przekazywania wytworów kultury innym zbiorowością i włączanie ich w zakres nowej kultury.

  - ruchy społeczne- zbiorowe dążenia i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesny i tradycyjny pogląd na temat konfliktu

  Pogląd tradycyjny: Konflikt jest zawsze szkodliwy, a jego pojawienie się wskazuje na problemy przedsiębiorstwa. Konfliktu można uniknąć. Konflikt to sygnał, że coś dzieje się nie dobrze.

  Pogląd współczesny: Konflikt nie musi być szkodliwy i może się przyczynić do wzrostu efektywności. Zależy to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy społeczne i ich klasyfikacja oraz przykłady

  PROCES SPOŁECZNY to serie powiązanych ze sobą zjawisk społecznych dotyczących osobowości, grup społecznych i innych zbiorowości.

  Procesy społeczne można sklasyfikować przynajmniej ze względu na 2 kryteria:

  Kryterium skutków;

  Kryterium podmiotowe.

  Kryterium skutków powoduje wyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje klasy społecznej. Klasy a warstwy społeczne

  Współczesne czynniki klasotwórcze:I. Klasyczna- przyjmuje, że zasadniczą cechą różnicującą ludzi jest posiadanie środków produkcji, gdyż właściciele środków produkcji mogą: dyktować warunki pracy, określać długość dnia roboczego, wywierać decydujący wpływ na władzę, rząd, politykę.

  II...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja grup społecznych

  Kryteria klasyfikacji grup społecznych:

  Typy więzi łączącej członków grupy: pierwotne, wtórne, formalne, oraz nieformalne.

  Wielkość grupy (małe, duże).

  Charakter członkowstwa w grupie (dobrowolne i automatyczne, oraz ekskluzywne i inkluzywne).

  Typ solidarności członków grupy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiory społeczne a zbiorowości społeczne

  ZBIÓR SPOŁECZNY to ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie Ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy.

  ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNE to dowolne skupienia ludzi, w których wytworzyła się i utrzymuje, chociażby przez krótki czas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja społeczna zbiorowości i jej elementy

  Organizacja społeczna zbiorowości- zespół środków przy pomocy których zbiorowość utrzymuje swoją równowagę wewn. Czyli swój porządek (ład).

  Elementy zbiorowości społecznej:

  Normy organizacyjne- najczęściej sa to reguly określające to co powinno zachowac w dzialaniach i zachowaniach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System instytucji i kontroli społecznej

  KONTROLA SPOŁECZNA to system instrumentów (środków) zapewniających zachodzenie stosunków społecznych.

  Mechanizmy kontroli społecznej:

  Psychospołeczne- kształtujące się poprzez przyjęcie norm i wartości. Mają one charakter przymusu wewnętrznego.

  Materialno-społeczne- wyrażające się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt

Do góry