Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  POSTRZEGANIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

  Marks posługiwał się pojęciem klasy opartym na kryteriach ekonomicznych, wprowadzając również kryteria „psycho­logiczne", jak świadomość wspólnych interesów i więź psychiczna wynikająca ze wspólnego upośledzenia. Wykazanie związku między podziałem społeczeństwa na klasy a historycznie określonym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

  W sposobie funkcjonowania życia społecznego warto uwzględniać takie elementy struktury społecznej, które są wyodrębnione i przeciwstawione innym grupom i zbiorowością w związku z podziałem dóbr. Pozwala to na wprowadzenie do rozważań i analiz struktury np. społecznej kategorii „interesów" grupowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE WIĘZI SPOŁECZNEJ

  1. Liczba partnerów w małżeństwie:

  - dwoje partnerów,

  poligynia związek jednego mężczyzny z wieloma kobieta, poliandria związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami.

  - endogamia wybór współmałżonka w ramach własnej zbiorowości etnicznej, religijnej, klasowej, terytorialnej,

  3. Typ władzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina i jej funkcje

  Rodzina jest podstawową mikrostrukturą społeczną. We wszystkich społecznościach ludzkich, w różnych kulturach, od najdawniejszych czasów występowała rodzina. Chociaż przybierała różne formy, zawsze realizowała podobne cele — wydawanie na świat dzieci i socjalizacja nowych pokoleń, które tylko poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna

  Socjalizacja pierwotna obejmuje kilka okresów rozwojowych człowieka, które różnią się od siebie przede wszystkim stopniem uzależnienia jego zachowań od innych oraz czynnikami pobudzającymi jego rozwój. Jak wskazują niektórzy badacze, w pierwszym okresie rozwoju dziecko pobudzane jest nie przez słowa, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces socjalizacji i jego znaczenie

  Człowiek jest istotą społeczną, ukształtowaną przez kulturę w procesie socjalizacji. Efektem procesu socjalizacji są określone cechy osobowości, postawy, poglądy, respekt dla norm i wartości powszechnie akceptowanych. Takie spojrzenie na człowieka implikuje określone rozumienie osobowości, które...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /10 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomia i mechanizmy przystosowania się jednostki do sytuacji anomii

  Proces urbanizacji i industrializacji stanowił z punktu widzenia jednostki pew­ne niebezpieczeństwo. Przechodziła ona z środowiska o sztywnej kontroli, zapewniającej jednak orientację w świecie dobra i zła, do środowiska, które oferowało znacznie większy zakres swobody z niejasnymi jednak granicami, w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisowe i wartościujące znaczenie słowa konformizm

  Formowanie się ludzkiej tożsamości opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: indywidualizacji i identyfikacji. Z jednej strony dokonuje się w człowieku proces różnicowania między „ja" i „nie-ja" (poczucie odrębno­ści, inności, własnej tożsamości itd.). Z drugiej zaś strony dokonuje się pro­ces...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /11 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ

  Jedną z pierwszych i najbardziej znanych koncepcji typów osobowości jest klasyfikacja Hipokratesa, który wyróżnił cztery typy osobowości: sangwinik to człowiek łatwo zapalający się, ale szybko gasnący, żywego usposobienia, aktywny, ale niewytrwały, rozpraszający się i zmieniający swoje działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY KULTURY MASOWEJ I WARUNKI JEJ ROZWOJU

  Wpłynęła na powstanie aglomeracji; pojawienie się szukanie czasu, możliwość technicznego przekazu prasa, radio, telewizja.

  Charakteryzuje się specyficznymi właściwościami;

  wprowadza standaryzację treści;

  >

  >

  wątek sensacyjny;

  seksualno-romansowy;

  w sentymentalny;

  personalny

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt

Do góry