Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Napowietrzanie gnojowicy

  Nasycanie sprężonym powietrzem zbiornika z g. w celu jejwymieszania oraz przyspieszenia procesówmineralizacji i odwonienia. N.g. przeprowadzasię za pomocą odpowiednich urządzeń mech.

  Zabieg ten hamuje biochem. procesy amonifikacjibiałka i mocznika oraz redukcji azotanówdo wolnego azotu (denitryfikacja)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narów

  Zły nawyk zwierzęcia, np. łykawość konia, niechęć konia do ciągnięcia, zjadanie prosiąt przez świnie, zjadanie jaj przez ptaki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzie uprawowe

  Narzędzie do wykonywaniazabiegów uprawowych, którego zespółroboczy działający na rolę jest bierny, a efektjego pracy jest wynikiem ruchu postępowego.

  Uprawki wykonywane n.u. można podzielić na:

  1) odwracające – pługi odkładnicowe italerzowe, brona talerzowa;

  2) spulchniające iwyrównujące rolę –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagwożdżenie

  Rana kłuta lub kłuto-miażdżonapodeszwy, strzałki lub opuszki powstałana skutek nastąpienia kopytem lub racicą naostry przedmiot, taki jak gwóźdź, drut czyszkło. Objawem n. jest wystąpienie kulawizny,która przy powierzchownych skaleczeniachjest nieznaczna, a przy głębokim wbiciu ostregoprzedmiotu jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuliska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórczez dominującym oddziaływaniem procesu sedymentacji przyniesionej przez wodęzawiesiny, przeważnie miner., z której powstająnamuły pochodzenia aluwialnego lub deluwialnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuł

  Drobne cząstki gleby niesione przez płynącą wodę i osadzające się na dnie ciekulub na terenach zalewanych wskutek zmniejszania się prędkości wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadpłodnienie

  Zapłodnienie podczas tej samej rui większej liczby komórek jajowychnasieniem różnych samców. Ze względu naniemożność pewnej identyfikacji mioty takiesą niepożądane przez hodowców.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Munsztuk

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwu metalowych prętów, połączonych trzecimprętem, zakładanym do pyska i z łańcuszka opasującego dolną szczękę konia. M. stosowanyjest przy jeździe konnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagarniacz, motowidło

  Część robocza wiązałek, kombajnów zbożowych, kosiarek ładujących, silosokombajnów itp., służąca do naginania ścinanych roślin na przyrząd tnący iukładania ich na przenośniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murawa

  Całoroczne utrzymywanie pow. glebyw sadzie lub tylko w międzyrzędziach wstanie całkowitego zadarnienia. Przez długiczas obawiano się stosowania m. w sadzie,ponieważ korzenie traw konkurują z korzeniamidrzew o wodę i składniki pokarmowe.

  Obawy te były przesadne, albowiem większośćkorzeni znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry