Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Obornik

  Naturalny nawóz org. składający się z przefermentowanego kału, moczu i ściółki.Zawiera on wszystkie składniki potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fiz.gleby. Wyróżnia się o.:

  1) świeży – o. nie poddanyfermentacji, o niejednolitej strukturze iszerokim stosunku C:N;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory glebowe

  Widoczne gołym okiem agregacje miner. lub org.-miner. w różnej formiei o różnym składzie chem., które kształtująsię i wytrącają w wyniku procesu glebotwórczego.Wyróżnia się n.g. pochodzeniachem. (wykwity, naloty, pseudogrzybnie, nagromadzenie krzemionki, węglanu wapnia igipsu, konkrecje wapienne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nutraceutyki (ang. nutraceuticals)

  Produkty żywnościowe lub ich składniki o działaniu leczniczym lub profilaktycznym. Do n. zaliczasię również produkty o specyficznych własnościachfunkcjonalnych, np. mleczarskie, piekarskie,przekąskowe, zbożowe, owocowe lubwarzywne i oleje rybne. N. wzbogacane sąwitaminami A, C i E, błonnikiem, wapniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie pastwiska

  Liczba dużych sztuk albo łączna masa zwierząt pasących się jednocześniena 1 ha pastwiska. O.p. powinno byćduże, aby ruń była możliwie szybko i dokładnie wyjadana. Przy nadmiernym jednak o.zwierzęta bywają głodne i niszczą nadmierniedarń racicami.

  Natomiast przy niedostatecznym o. dużo zielonki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obłożenie wełny

  Zanieczyszczenie runa czepliwymi częściami różnych roślin, np. łopianu,ostu, obniżające wartość w.

  Stopień o. wyrażasię w procentach i może on być różny: w. mającanie więcej niż 1% zanieczyszczeń roślinnychuważana jest za wolną od obłożeń, gdyich ilość przekracza 5% w. taka musi być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitrofity

  Rośliny rosnące na glebach szczególnie bogatych w przyswajalny azot, np. komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, pokrzywa zwyczajna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitryfikacja

  Utlenianie amoniaku i soli amonowychdo azotynów, a następnie do azotanówprzez bakterie glebowe. Wytworzone w glebie azotany mogą być przyswajane przez rośliny.Zob. też denitryfikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowtarzalność

  Procent samic nie powtarzających rui po pierwszym unasiennieniu. Ukrów wyznacza się ten wskaźnik po upływie60 dni po inseminacji. Jednak obarczony jeston dużym błędem (nawet do 20%). W dobrzeprowadzonej oborze nie powinien być niższyniż 65–70%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEL (ang. Non Observable Effect Level – poziom bez obserwowanego działania)

  Ilość subst. przeliczonej na kg masy ciała/dzień,którą organizm zwierzęcia doświadczalnego może pobierać w ciągu całego życia bez obawy wystąpienia widocznych zaburzeń. Na podstawie NOEL określa się wartość ADI.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niesztowica

  Choroba zakaźna i zaraźliwaowiec wywołana przez wirus, objawiająca sięzmianami na skórze i błonie śluzowej na nozdrzach,w okolicy racic oraz na wymieniu iwargach sromowych.

  Zakażenie n. następuje przez bezpośredni kontakt zwierząt zdrowych lub przez ich przebywanie w owczarniach, na pastwiskach i bazach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt

Do góry