Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Odłóg

  Pole nieuprawiane i nieobsiewane conajmniej od roku. Na o. następuje wzrost wodoodpornościagregatów glebowych, zawartościwęgla, azotu, wapnia, sorpcji całkowitej izagęszczenia fauny glebowej, zmniejsza sięnatomiast kwasowość gleby i udział kwasów fulwowych i huminowych we frakcjach próchnicy. Konsekwencje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany transgeniczne

  Odmiany o genomach zmodyfikowanych metodami inżynieriigenet., do których włączono geny pochodzącez innych organizmów, np. z bakterii lub innychgatunków roślin. Wśród pozyskanychroślin t. znajdują się m.in. ziemniak odpornyna stonkę i choroby grzybowe, zboża odpornena herbicydy, pomidor o przedłużonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłykanie

  Zwrot treści pokarmowej u przeżuwaczyze żwacza przez przełyk i gardło dojamy ustnej w celu powtórnego przeżuwania.

  Przeżuwanie jest ważnym procesem ułatwiającymtrawienie, szczególnie pasz zawierającychdużo włókna. Czas poświęcony na przeżuwaniezależy od rodzaju paszy i u bydła wynosiok. 7 godz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpajanie cieląt

  Pojenie cieląt w okresie odurodzenia do momentu uzyskania zdolnościorganizmu do przyjmowania pokarmów wstanie stałym. O. odbywa się przez podawanie cielętom mleka matki lub preparatów mlekozastępczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana

  1. populacja roślin o podobnych właściwościach biol. i możliwie wyrównanych cechach morf., o określonej zmienności i dziedzicznościoraz zbliżonej reakcji na warunki przyrodnicze.

  Wyróżnia się o.:

  1) bot., jako jednostki klasyfikacyjne w systematyce roślin,niższe od podgatunku; poszczególne o.b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębność odmianowa

  Cecha odmiany różniącają istotnie od innych znanych odmian conajmniej jedną właściwością, ważną dla odróżnienia tej odmiany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana mieszańcowa, odmiana heterozyjna

  Odm., której materiał siewny jest wytwarzany przez skrzyżowanie ściśle określonych komponentów rodzicielskich, wyodrębnionychna podstawie badania wartości kombinacyjnej.

  O.m. charakteryzuje się wysokimi efektami heterozji w stosunku do składnika matecznegolub ojcowskiego, lub w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch tolerancji

  Pozostawanie w stanie nieruchomym i niewykonywanie żadnych ruchówobronnych przez samicę w okresie rui wchwili wspięcia się na nią innej sztuki. U lochyo.t. łatwo poznać, gdyż zwierzę stoi twardo, comożna poznać naciskając grzbiet lochy lubdosiadając jej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana populacyjna

  Heterogeniczny zbiór roślin jednego gat. wytworzony przez hodowcę,wyrównany pod względem cech użytkowychi taksonomicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżenie się roli

  Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry