Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Okres międzywycieleniowy

  Liczba dni międzydwoma kolejnymi wycieleniami, bezuwzględnienia liczby zabiegów inseminacyjnychlub kryć. Przyjmuje się, iż dla długościo.m. 365–375 dni płodność krowy lub całegostada (obory) oceniana jest jako bardzo dobra,dla przedziału 376–400 – płodność dobra,401–440 dni – płodność słaba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opaski chwytne

  Pułapki w postaci falistejtektury zakładane dookoła pnia drzew owocowychw celu wyłapania szkodników schodzącychpo pniu na zimowanie. O.ch. stosuje sięprzeciwko gąsienicom owocówki jabłkóweczkii śliwkóweczki oraz chrząszczom kwieciakajabłkowca. Zakłada się je w drugiej połowie czerwca, a zdejmuje w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wegetacji

  Okres wzrostu i rozwoju roślin,obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny. Dł.o.w. zależy od gatunku rośliny (a nawet ododmiany), warunków klim., nawożenia itp.Wys. temp. i brak wody oraz brak azotu skracająo.w., a niska temp. i nadmiar opadów lub silne nawożenie azotowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opielacz, wypielacz

  Narzędzie kilkurzędowe do niszczenia chwastów i spulchniania roli wmiędzyrzędziach roślin uprawnych, gł. okopowych,posiadające zestaw wymiennychelementów roboczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzyciążowy

  Liczba dni między kolejnymiciążami (między porodem a dniemponownego zapłodnienia). U krów jego wielkośćrzutuje bezpośrednio na dł. okresu międzywycieleniowego,a także na dł. laktacji iwydajność mleka. Za optymalny o.m. dla krów przyjmuje się 70–100 dni, natomiast jakostandardowy 80 dni (ta wielkość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odziedziczalność

  Stopień wpływu zmiennościzałożeń dziedzicznych danej cechy na uzewnętrznienie się zmienności w fenotypie. O.jest jednym z najważniejszych parametrów występujących w zastosowaniach genetyki w hodowli zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsednienie

  Nagniecenie skóry i tkanki podskórnej (odparzenie) na grzbiecie pod siodłem,powstałe w wyniku nieprawidłowego siodłania lub wadliwego dosiadu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okólnik

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu,usytuowany w miejscu najdogodniejszymdla gospodarstwa (niekoniecznie przy budynku),na którym przebywają zwierzęta. Przy braku pastwiska pozwala zwierzętom, zwł.młodzieży, uniknąć stałego przebywania w budynkach. W zimie może służyć zwierzętomza miejsce spaceru. Zob...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogier

  Samiec rozpłodowy konia domowego.Wyróżnia się o.:

  1) czołowe, kryjące w stadninachkoni i będące własnością Stada Ogierów;

  2) punktowe, wysyłane w sezonie kopulacyjnym ze Stada Ogierów do punktu kopulacyjnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odświeżanie krwi

  Wprowadzanie do stada zbytnio zinbredowanego rozpłodników niespokrewnionychtej samej rasy, w wynikuczego otrzymuje się potomstwo wydajniejsze iżywotniejsze ze względu na efekt heterozji.Metoda ta zostaje użyta wtedy, gdy część populacjiobciążona jest już depresją inbredową,zaistniałą w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt

Do góry