Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Płodność lochy

  Średnia liczba prosiąt żywourodzonych w jednym miocie. Jest ona uzależnionaod wielu czynników, takich jak: prawidłoweżywienie lochy, jej wiek i sposóbutrzymania, termin krycia, żywienie, pielęgnacja,wiek knura i związana z tym jakość nasienia.

  Niedobór białka w paszy loch w okresieciąży może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pług podorywkowy

  P. wieloskibowy, zawieszanylub przyczepiany, o małych korpusachprzystosowanych do płytkiej orki (ok. 10 cm).Ob. coraz częściej zastępowany przez kultywator podorywkowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodność

  1. zdolność wydawania nasion.Określa się ją liczbą nasion wydanych przezjedną roślinę.

  2. zdolność do regularnego zachodzeniaw ciążę i wydawania zdrowego potomstwa.

  3. liczebność potomstwa urodzonego w jednym miocie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon przeliczeniowy

  P. wyrażony w wartościach porównywalnych, np. jednostkach zbożowych,jednostkach owsianych, suchej masie.P.p. wyliczany jest w oparciu o współczynniki przeliczeniowe produktów rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon uboczny

  Część biomasy roślinnej niestanowiąca plonu gł., przeznaczana zazwyczajna paszę, np. słoma zbóż, liście buraków cukrowych,nasiona lnu włóknistego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon wtóry

  Roślina, będąca plonem gł., uprawiana bezpośrednio po zbiorze międzyplonu ozimego, np. ziemniak, kukurydza, kapusta pastewna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plonowanie

  Zdolność gatunku lub odmianydo wyprodukowania określonej biomasy plonugł. z jednostki pow., w odpowiednich warunkach agroekologicznych i agrot. Potencjalne p.gatunku lub odmiany określa się na podstawienajwyższych plonów uzyskanych w optymalnychwarunkach agroekologicznych.

  O p. roślin decydują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluszówka

  Maszyna do czyszczenia nasion ośliskiej pow., np. koniczyny, lnu. Elementem roboczym p. jest pochyły pluszowy pas, poktórym zsuwają się gładkie nasiona, a zanieczyszczenia o chropowatej pow. są wychwytywane przez włoski pluszu i zrzucane górąpoza maszynę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon biologiczny

  Masa określonego składnika (np. cukru, skrobi, tłuszczu, białka) wytworzona przez rośliny. P.b. oblicza się mnożąc plon roln. przez procentową zawartość danego składnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon główny

  1. roślina zajmująca pole przez większą część okresu wegetacyjnego. Pomiędzy p.g. można uprawiać międzyplony.

  2. części roślin, dla których gł. uprawia się danąroślinę, np. ziarno zbóż, korzenie buraków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry