Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Termiczne niszczenie drobnoustrojów w żywności

  Metody utrwalania żywności wykorzystujące wysokie temperatury wywołują tak korzystne jak i negatywne zmiany w żywności. Do pozytywnych zmian należy inaktywacja drobnoustrojów i enzymów powodujących psucie się żywności, niszczenie toksyn oraz przeprowadzanie niektórych związków zawartych w żywności z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy biotechnologiczne w technologii żywności

  Proces biotechnologiczny w znaczeniu najogólniejszym oznacza zastosowanie systemów biologicznych do celów produkcyjnych i usługowych. Systemem biologicznym mogą być żywe organizmy, organa, tkanki, komórki, części komórek, enzymy, a ostatnio i geny.

  Procesy biotechnologiczne odgrywają szczególną rolę w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Destylacyjne oddzielanie alkoholu etylowego

  Destylacja ma podstawowe znaczenie w gorzelnictwie i w ogóle w przemyśle spirytusowym, który obejmuje gorzelnictwo rolnicze (zwykle ziemniaczane) i przemysłowe, przemysł rektyfikacyjny i wódczany. Destylacja jest prawie synonimem gorzelnictwa (pędzenie wódki, niem. Brennerei, franc. distillerie, ang...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasteryzacja

  Pasteryzacja polega na ogrzewaniu materiału do temperatur nie przekraczających 100°C (przeważnie 65-85°C). Ma ona na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i przedłużenie trwałości produktu wskutek prawie całkowitego unieszkodliwienia form wegetatywnych, a w przypadku żywności o pH poniżej 4,5...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja glonów

  Glony (Algae) są to niższe rośliny samożywne (autotrofy) zawierające chlorofil, mogące syntetyzować masę organiczną z podłoża mineralnego w środowisku wodnym (zawierającym np. C02 jako źródło węgla) przy wykorzystaniu do tych celów energii światła słonecznego. Zainteresowanie technologów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo mikrofalowe

  Ze wzoru na pochłanianą moc P wynika, że przy większych częstotliwościach f stosowanych w ogrzewaniu mikrofalowym, ten sam efekt ogrzewania można uzyskać przy użyciu niższego napięcia. Również ze zwiększeniem częstotliwości / wzrasta współczynnik stratności, co pozwala na obniżenie napięcia przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo indukcyjne

  Ten rodzaj grzejnictwa jest związany z wydzielaniem się ciepła podczas przepływu prądu indukowanego w materiale przez zmienne pole magnetyczne, a więc może być stosowany do substancji przewodzących prąd elektryczny. Jeżeli materiał o dobrej przewodności elektrycznej lub elektrolitycznej otoczy się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ogrzewania na jakość żywności

  W technologii żywności, chociaż stosuje się źródła ciepła o znacznej rozpiętości temperatur od ok. -196°C (zamrażanie w ciekłym azocie) do ok. 1200°C (temperatura gazów spalinowych), to jednak surowce i produkty spożywcze osiągają temperatury stosunkowo niewysokie, z reguły nie przekraczające -30°C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie podczerwone

  Podczerwień występuje między widmem promieni świetlnych a najkrótszymi falami Hertza i obejmuje obszar długości fal od ok. 800 nm aż do ok. 0,04 cm, przy czym rozróżnia się tu zakresy: bliskiej podczerwieni - 0,8 • 10-4 do 1,0 • 10-4 cm, znajdującej zastosowanie w fotografii, analityce, pośrednio - w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła ciepła

  Źródłem ciepła stosowanego w technologii żywności mogą być paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, drewno), paliwa ciekłe (ropa naftowa, olej opałowy), paliwa gazowe (gaz ziemny, koksowniczy) oraz energia elektryczna pochodząca z paliw stałych, ciekłych i gazowych, reakcji jądrowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 805

  praca w formacie txt

Do góry