Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Porzeczkoagrest

  Mieszaniec międzygatunkowy uzyskany w wyniku krzyżowania porzeczki i agrestu. Łatwy w uprawie. Charakteryzuje się silnym wzrostem i dużą odpornością na mączniaka. Owoce są dwukrotnie większe od jagód porzeczki czarnej, bardzo smaczne i deserowe. Zob. też malinojeżyna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poliploidyzacja

  Spontaniczne lub sztucznie indukowane przejście komórek lub osobnika ze stanu haploidalnego lub diploidalnego wstan poliploidalny. P. stosowana jest w hodowli roślin do otrzymywania nowych odmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp hodowlany

  Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

  1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Klub Ekologiczny (PKE)

  Niezależna,ogólnokrajowa, pozarządowa organizacja ekol., powołana w Krakowie w 1980 roku.Klub zrzesza osoby fiz. i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyr. i kulturowego człowieka zgodnie z zasadamiekorozwoju. Organizacja powstała zinicjatywy ludzi dobrej woli, pracowników nauki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole

  1. obszar ziemi przeznaczony pod uprawęroślin, najczęściej obsiany jedną rośliną,np. żytem, kukurydzą.

  2. sekcja brony zębowejsporządzona z płaskowników, do których przykręcone są stal. zęby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poślad

  Ziarno zbóż lub nasiona innych roślinniedostatecznie wykształcone albo uszkodzone przez szkodniki, lub w czasie młocki, używane przeważnie jako pasza. Za p. gruboziarnistychodmian pszenicy i jęczmienia uważa się ziarno,które w procesie czyszczenia przechodzi przez sito o szer. oczek 2,2 mm, a odmian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego (PTRE)

  Niezależna organizacja z siedzibąw Lublinie przeprowadzająca kontrolę gospodarstwekol. w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole intensywnej produkcji pasz

  Pow. gruntuornego, na której uzyskuje się w jednymroku co najmniej dwa plony zielonej masy, np.międzyplon ozimy + mieszanka zbożowostrączkowana zieloną masę + międzyplonścierniskowy. Takie pole umożliwia zmniejszeniepow. paszowej przypadającej na jedną sztukę dużą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poidło samoczynne

  Urządzenie automatyczne w budynku inwentarskim, połączone z wodociągiem, umożliwiające zwierzętom dowolne pobieranie wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpoziom

  W gleboznawstwie, część poziomuw profilu glebowym, wyróżniająca się barwą, konsystencją, składem chem. itp. odpozostałej masy poziomu. P. oznacza się dodającpo symbolu poziomu gł. liczby arabskie wciągłej sekwencji, wykazujące różnice cech i właściwości poziomów, które mogą być obserwowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry