Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Pożytek pszczeli

  Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom glebowy

  Miner., org. lub org.-miner.część profilu glebowego, w przybliżeniu równoległado pow. gleby, odróżniająca się od p.sąsiednich stosunkowo jednorodną barwą,konsystencją, uziarnieniem, składem chem.,ilością i jakością materii org. i innymi właściwościami.

  Właściwości te mogą być rozpoznawanei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom powierzchniowy, epipedon

  P., który wytworzył się w powierzchniowej warstwie gleby, charakteryzujący się ciemnym zabarwieniemdzięki zawartości materii organicznej.Zawiera on silnie zwietrzały materiał,niekiedy mocno przemyty. P.p. mogą byćprzykryte cienką warstwą świeżych aluwiów,osadów eolicznych lub innych. Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia właściwa gleby

  Sumaryczna pow. cząstek zawartych w 1 gramie masy gleby.W miarę wzrastania stopnia rozdrobnienia określonej masy gleby, zwiększa się wybitniejej p.w.

  Zależy ona od kształtu cząstek wchodzących w skład fazy stałej oraz od zawartości i jakości związków próchnicznych. Jest ona najmniejsza w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia

  Odm. wszczepiona między podkładkęa część szlachetną w celu usunięcia nieodpowiedniego zrastania się podkładki i zraza. Np. p. odmiany Bera Hardy stosuje sięu odmian grusz źle zrastających się z pigwą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia żywieniowa, powierzchnia wyżywieniowa

  Ilość użytków rolnych wyrażona w ha w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dla Polski p.ż. w roku 1960 wynosiła 0,68, aw 1990 – 0,48.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potorfie

  Wyrobisko po eksploatacji torfu wrazz glebą zdegradowaną bezpośrednio i pośrednio przez eksploatację. P. stanowią jedną zform degradacji środowiska, wymagającego rekultywacji techn. (melioracji wodnych) wcelu łąkowego i rybackiego zagospodarowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie ekologicznej kompensacji

  Pow. nie traktowane pestycydami. Są to najczęściej miedze, rowy, zagajniki itp., gdzieorganizmy pożyteczne mogą zimować, znajdowaćpokarm, rozmnażać się, a potem przechodzić na pola uprawne i zwalczać szkodniki.Zob. też remiza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potraw, otawa

  Drugi (lub dalszy) pokos łąki,przypadający na początek jesieni, o plonie zreguły niższym od pierwszego pokosu, lecz o większej wartości paszowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzalność

  Podobieństwo między kolejnymi wydajnościami u tego samego osobnikaw zakresie jakiejś cechy powtarzalnej, np.laktacji, wydajności wełny, nieśności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt

Do góry