Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Preparaty biodynamiczne

  Odpowiednio spreparowane produkty pochodzenia roślinnego,zwierzęcego i miner. wykorzystywane wrolnictwie biodynamicznym do opryskiwaniagleby i roślin oraz przy tworzeniu kompostów.Należy tu np. preparat z krowieńca, krzemionkowy,z krwawnika, z rumianku, z pokrzywy, z mniszka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo minimum

  Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ppm (ang. parts per million)

  Jednostka oznaczająca jedną milionową część, np. 7 ppm od1 kg wynosi 7 mg. Jednostka ta służy do wyrażeniailości związków chem. (np. pestycydów,metali ciężkich, nitrozoamin) w pożywieniu,roślinach, zwierzętach, wodzie, glebie lubpowietrzu, a także do określania LC50 i LD50.Np. dopuszczalna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie materiału siewnego

  Poddawanie materiału siewnego zabiegom mech. wcelu zmniejszenia liczby nasion w owocostaniei uzyskania materiału siewnego jednokiełkowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

  Prawidłowość, wg której w miaręwprowadzania do gleby wzrastających dawek jakiegoś skł. pok. plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa

  Maszyna do prasowania materiałów objętościowych suchych, np. słomy, siana.Rozróżnia się p. z tłokiem czołowym, prasującew komorze prostej, z tłokiem wahadłowym, prasujące w komorze krzywoliniowej i prasyzwijające. W zależności od stopnia prasowania p. mogą być:

  1) o niskim stopniu zgniotu (50–80...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

  Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zbierająca

  Maszyna do zbierania słomylub siana z wałów oraz jednoczesnego prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałość pestycydu

  Ilość subst. aktywnej preparatu pestycydowego, wyrażona w mg/kglub ppm, znajdująca się w produktach roln. i żywności przeznaczonych do spożycia. Wprzypadku przekroczenia ustalonych norm, tzw. tolerancji, mówi się o skażeniu pestycydami.Zob. też dopuszczalne dzienne pobranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożniwne spalanie słomy

  Najprostszy, ale i najgorszy sposób zagospodarowania s. pozostawionejna polu na ścierniskach. Pomijającniebezpieczeństwo pożarów, p.s.s. powodujeszkody ekol. (np. niszczenie pożytecznej fauny),zanieczyszcza atmosferę szkodliwymidymami i gazami oraz rakotwórczymi tlenkamiazotu. Pozostające w popiele sole...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry