Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Regulówka

  Zabieg agromelioracyjny polegający na przebudowie profilu glebowego dogłęb. 40–60 cm z przemieszczeniem poziomów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Razówka

  1. orka średnia lub płytka łączącafunkcje podorywki i orki siewnej. Pod roślinyozime i plony wtóre wykonywana najczęściejz przedpłużkiem jako średnia, pod międzyplonyścierniskowe – jako płytka.

  2. krowa pierwiastka,która została wybrakowana ze stada(skierowana na ubój) z powodu niskiej wydajnościpo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinseminacja

  Powtórne unasiennienie stosowane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zapłodnienia samicy z przedłużającą sięrują. R. należy wykonać nasieniem tego samego samca, którym unasienniono pierwszy razw ciągu tej samej rui. Zob. też unasiennianie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewapnowanie

  Zastosowanie nadmiernych dawek wapna, powodujące gwałtowny wzrostpH, do wartości powyżej 7,2. W wyniku p.wiele skł. pok. (żelazo, mangan, miedź, cynk)staje się niedostępna dla roślin, następuje spadekpobierania boru i spadek przyswajalnościfosforu. W glebach przewapnowanych zakłóconejest pobieranie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek od 0,1 do 0,01 mm lub 0,02 mm. W zależności od metody analizy wyróżnia się p.:

  1) drobny – od 0,05 do 0,01 mm lub 0,02 mm;

  2) gruby – 0,1–0,05 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd wysiewający

  Najważniejszy zespół roboczy siewnika, służący do wygarniania materiału siewnego do przewodów nasiennych (siewniki ze skrzynią nasienną) lub wrzucania wprost do bruzdki redlicznej (siewniki punktowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnia

  Odporna na mróz lub choroby,szczepiona na podkładce odm., z której wyprowadza się pień drzewa owocowego (jabłoni, czasem gruszy). Jako p. stosuje się odmianyjabłoni odporne na mróz, np. Antonówkę,Hibernal, Oliwkę Inflancką lub Beforest. Odmianętaką okulizuje się na podkładce wpierwszym roku szkółki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystrzyki

  Strzyki dodatkowe występujące ztyłu wymienia przy strzykach właściwych. P.,utrudniające dój mech., należą do wad dyskwalifikujących,wykluczających wpisywanie zwierząt do ksiąg. Zob. też międzystrzyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezimowanie

  Stan roślin ozimych i wieloletnichw okresie wiosennym. P. można ocenićszacunkowo. Ocena taka polega na procentowymokreśleniu udziału obumarłych roślin: p.bardzo dobre – 0%, dobre – 10%, zadowalające– 25%, złe – 50%, bardzo złe – 80%, klęskowe– 100%. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyżeganie

  Przypalanie gorącym żegadłem określonych miejsc na ciele zwierzęcia w celu wywołania odczynu organizmu, np. przekrwienia,wzmożenia resorpcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt

Do góry