Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, rolnictwo biologiczne, rolnictwo organiczne

  (ang. organic agriculture,niem. ökologischer Landbau), kierunek r. oparty na zasadzie wykorzystywanianaturalnych zasobów energii,kierowaniu procesami produkcyjnymi zgodniez prawami natury, ograniczaniu ingerencjiczłowieka w ekosystem oraz chroniący żyznośćgleby i naturalne środowisko.

  Zasadyr.e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj gleby

  Jednostka podziału gleb określana na podstawie genezy i właściwości skałymacierzystej, z której wytworzyła się gleba,np. gleba wytworzona z gliny zwałowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewersja

  Całkowity lub częściowy powrót mutanta do fenotypu pierwotnego (dzikiego)dzięki mechanizmom genet., takim jak mutacjawsteczna lub mutacja supresowa, albo teżdzięki mechanizmom niegenet., takim jak oddziaływaniezmienionego środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogal

  Wbijana w ziemię żerdź z naprzemianlegle przymocowanymi poprzeczkami doukładania siana w celu jego wysuszenia. R.używany jest w okolicach górskich. Zob. też ostew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych (wapienie,margle, dolomity, opoki) lub siarczanowych(gipsy) o zasadniczej budowie profilu:ACca–Cca–R. R. odznaczają się odczynemalkalicznym oraz znacznym udziałem w materialeglebowym połączeń próchniczno-wapniowych.Wymagają do uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola

  Wierzchnia warstwa gleby (ok. 0–30 cm),na którą działają narzędzia i maszyny uprawowe. Stąd określenie uprawa roli jest właściwszeniż uprawa gleby. Warstwa r. jestzazwyczaj znacznie płytsza od warstwy gleby iczęsto obejmuje tylko wierzchni poziompróchniczny, lub nawet tylko jego część...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rigosole

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych wskutek zabiegówagromelioracyjnych, takich jak regulówka,głęboka uprawa mech. lub wprowadzenie obcegomateriału do profilu glebowego. Zabiegite w sposób istotny zmieniły właściwościmorf. i biofizykochem. wyjściowego profilugleby. Pierwotne następstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo

  Jedna z podstawowych dziedzin gospodarki człowieka, której celem jest uzyskiwanie produktów roślinnych i zwierzęcychw wyniku uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rizosfera (gr. rhiza - korzeń + sfera)

  Kilkumilimetrowa strefa gleby wokół korzeni roślin cechująca się wysoką aktywnością biol. wwyniku zagęszczenia mikroorganizmów orazstężenia wit., enzymów, hormonów itp., wielokrotnie większego (50–100) niż poza nią.

  R.jest strefą najintensywniejszej wymiany produktówprzemiany materii między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo alternatywne

  R. przeciwstawne tradycyjnemu, dopuszczające różne formy gospodarowania z ograniczeniem lub pominięciem środków chem., mające na celu produkcję żywności wysokiej jakości, ograniczające skażenie środowiska i zużycie nieodnawialnych źródeł energii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry