Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rolnictwo integrowane

  Kierunek r. stosujący precyzyjną agrotechnikę i wydajny chówzwierząt przy ograniczeniu skażeń produktówi środowiska; w r.i. stosowane są nawozy miner.i pestycydy w sposób kontrolowany, apasze, gł. gospodarskie, z dodatkiem pasz treściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina mateczna

  R. wytwarzająca nasiona w wyniku krzyżowego zapylenia słupka kwiatka pyłkiem innej rośliny, zwanej r. ojcowską.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo intensywne

  System produkcji roln.ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany dzięki dużej wydajności, przy wysokich nakładach na nawozy mineralne i pestycydy, co prowadzi do skażenia gleby i środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ochronna

  R. stanowiąca plon gł.,wcześnie zbierana, w którą wsiewa się roślinę pozostającą na polu po jej zbiorze, np. jęczmień jary + koniczyna czerwona, żyto + seradela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo konwencjonalne, r. tradycyjne

  R.oparte na ogólnie przyjętych zasadach agro- izootechniki, wykorzystujące nowocz. środkiprodukcji pochodzenia biol., chem., mech. i elektronicznego. W dążeniu do maksymalizacjidochodu upraszcza się wiele procesów produkcyjnych.R.k. wywołuje szereg negatywnych zjawisk:

  1) spadek żyzności gleby;

  2) wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ozima, ozimina

  R. jednoroczna wysiewana jesienią, przechodząca jarowizację wokresie zimy, i zbierana w roku następnym,np. jęczmień ozimy, pszenica ozima, żytoozime, pszenżyto ozime, wyka ozima, rzepak ozimy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo precyzyjne

  Gospodarowanie wspomagane komputerowo, oparte gł. na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniuplonów w obrębie pola. Rejestracja wielkościplonu w miejscu pola o dokładnie określonychwspółrzędnych odbywa się w kombajnie zbożowymwyposażonym w miernik plonów orazw oparciu o satelitarny referencyjny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina pułapkowa

  R. uprawiana w celu biol.zwalczania szkodników, np. facelia ograniczająca występowanie mątwika burakowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodowód

  Zestawienie przodków danego zwierzęcia wraz z danymi o ich wartości hod., spisanychw pewnym porządku. R. powinienzawierać takie informacje o przodkach, jak:stopień przekazywania cech na potomstwo,ocena ich wydajności, ocena osobników z liniibocznych (półsiostry, półbracia), przy czym wocenach tych powinny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retrogradacja (łac. retrogradus - kroczący wstecz)

  1. unieruchamianie w glebie związków nawozowych, w wyniku czego stają sięone coraz trudniej rozpuszczalne, praktycznienie dostępne dla roślin, co może być przyczynąniskich plonów. Procesy unieruchamiania powodują,że jony np. fosforu i potasu są w glebiemało ruchliwe i nie są wymywane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt

Do góry