Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rośliny zachwaszczające

  Wszystkie obce (niepożądane) gatunki występujące w łanie roślin uprawnych, np. w pszenicy przytulia czepna, miotła zbożowa, mak polny, pokrzywa zwyczajna czy owies siewny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny motylkowate

  Grupa roślin z rodziny motylkowatych (Papilionaceae), które majązdolność wiązania azotu z powietrza za pośrednictwem bakterii brodawkowych (Rhizobiumi Bradyrhizobium), współżyjącychsymbiotycznie z korzeniami tych roślin. Dziękitej zdolności wzbogacają glebę w azot (40–550 kg/ha w ciągu roku). Są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny okopowe

  R. z różnych rodzin (np.burak cukrowy, ziemniak, marchew) wymagającepodobnych metod uprawy, np. stanowiskaw zmianowaniu, głębokiej uprawy roli, nawożeniaorg., siewu lub sadzenia w szerokie rzędy,uprawy międzyrzędowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina uprawna

  R. uprawy polowej z przeznaczeniem na pokarm, paszę, materiał siewny,cele przemysłowe lub na zielony nawóz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo zachowawcze

  R. zrównoważone (ang. sustainable agriculture), zasada wykorzystania zasobów ziemi, która nie niszczy ichnaturalnych źródeł, lecz pozwala na ciągłezaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnychpokoleń producentów i konsumentów; takirozwój r.z. polega na harmonijnej realizacjicelów produkcyjnych, ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina wskaźnikowa

  1. r. o wąskiej amplitudzie ekol., charakteryzująca dany element siedliska, np. szczaw polny wskazujący na zakwaszenie gleby.

  2. w fitofenologii, r. określającatermin pojawu poszczególnego stadiumrozwojowego szkodnika, np. kwitnienie bzuczarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowcawonnego wskazuje na masowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszenie

  Poddawanie słomy roślin włóknistych (lnu, konopi) obróbce wstępnej, polegającejna moczeniu lub rozściełaniu słomy napolu w celu oddzielenia włókna od części zdrewniałych łodygi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo ekstensywne

  System produkcji roln. w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane wyniki produkcyjne są z reguły niskie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina zimująca, przewódka

  R. jednoroczna zachowująca się jak jara lub ozima w zależnościod pory kiełkowania nasion, np. miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, inkarnatka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina jara

  R. jednoroczna wysiewana wiosną,wydająca owoce w tym samym roku, np.jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,owies, kukurydza, łubiny, grochy, fasola, bobik,słonecznik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry