Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rozstawa roślin

  Odległość między sąsiednimi roślinami określona dwiema liczbami: pierwsza dotyczy odległości między rzędami, a druga odstępu między roślinami w rzędzie, np.45x12 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSM (roztwór saletrzano - mocznikowy)

  Wysoko skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowegoprzeznaczonego do przedsiewnego ipogłównego nawożenia roślin uprawnych itrwałych użytków zielonych. Stan wyjściowyosiąga się poprzez rozcieńczenie wodą.Wszystkie roztwory zawierają dodatek przeciwkorozyjnynieszkodliwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztrząsacz obornika, rozrzutnik obornika

  Maszyna do rozwożenia, rozdrabniania i równomiernego rozrzucania obornika na polu. Jest to najczęściej jedno- lub dwuosiowa przyczepa z przenośnikiem podłogowym, wyposażona w tylnej części w urządzenie rozdrabniające i rozrzucające obornik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch maneżowy

  Ruch zwierząt po obwodzie koła, podczas którego zwierzę stopniowozmniejsza średnicę koła, kręcąc się ostateczniew miejscu aż do upadku. R.m. występuje przyschorzeniach ośrodkowego układu nerwowego,np. przy kołowaciźnie u owiec.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwór glebowy

  Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy nutacyjne

  W botanice, ruchy kołującelub wahadłowe, powodowane nierównomiernymwzrostem poszczególnych części organu,np. r.n. wąsów czepnych szukających podpory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój

  Proces prowadzący do wykształcanianowych rodzajów tkanek, narządów, jak równieżjakościowych zmian w treści komórek.

  R. obejmuje wzrost i różnicowanie komórekoraz ich starzenie się i zamieranie. Np. komórkinaczyń czy cewek u roślin muszą zamrzeć,żeby mogły wydajnie przewodzić wodę. Uroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnóżki

  1. organy wegetatywnego rozmnażania roślin zarodnikowych i nasiennych,np. pąki na rozłogach truskawek.

  2. młoderośliny, zwykle pochodzenia łodygowego lub liściowego, które tworzą się na roślinie macierzystej,np. agawie, zielistce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja środków ochrony roślin

  Przemienne stosowanie subst. biol. czynnych na tym samympolu, zapobiegające kompensacji chwastów i powstawaniu form odpornych agrofagów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabniacz bijakowy

  Maszyna do rozdrabniania ziarna, kolb kukurydzy, pasz brykietowanych,suszu, słomy, siana, zbrylonejsoli, nawozów itp. Elementami roboczymi r.b.są bijaki umieszczone na bardzo szybko obracającym się wirniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry