Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Siekacz

  Urządzenie do rozdrabniania korzeni lub bulw okopowych na plastry, paski lub kawałki nieregularnego kształtu, przeznaczonych do skarmiania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skiba wysztorcowana, ostra skiba

  Skiba wyorana na głęb. zbliżoną do jej szer. i pozostawionabez doprawiania przez zimę w pozycjiprawie pionowej. Zapewnia to głębszeprzemarzanie gleby i lepsze gromadzenie wilgoci pozimowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silosokombajn

  Odm. sieczkarni zbierającej odużej szer. roboczej, przeznaczonej do zbioru wysokołodygowych roślin (np. kukurydzy,słonecznika) i cięcia ich na sieczkę, którą się zwykle zakisza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedlisko

  Zespół naturalnych i sztucznychczynników zewn. wywierających bezpośrednii pośredni wpływ na rośliny. Do czynnikównaturalnych należą: światło, temp., ogień, woda,powietrze, gleba, wys. n.p.m., rzeźba terenu,ekspozycja, skłon, chwasty, szkodniki,patogeny chorób.

  Czynnikiem sztucznym jest działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedentacja

  Osadzanie się materiału powstałego na miejscu jego występowania, w formiemasy org. lub mineralnej. S. jest procesembiol. lub chem. i może zachodzić również podwodą, w wyniku czego powstaje detrytus. Process. prowadzi do powstania gleb hydrogenicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siano

  Rośliny zielone skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju, wysuszone do 15–17% wilg., co umożliwia przechowywanie ich w normalnych warunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Mech. osadzanie materiałuprzytransportowanego przez wodę i wiatr.Proces osadzania uzależniony jest od wielkościi ciężaru cząstek zawieszonych w wodzie,co powoduje rozsegregowanie powstającychna tej drodze utworów wg uziarnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siara

  Szaro-żółty, gęsty płyn o słono-gorzkim smaku i charakterystycznym zapachu wydzielanyprzez gruczoły mleczne samic ssaków wpierwszych dniach po porodzie. S. spełnia trzypodstawowe funkcje: odżywczą, ochronną(dzięki ciałom odpornościowym) i przeczyszczającą(usuwa smółkę).

  Wydzielina ta zawiera dużo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seksowanie

  Segregowanie piskląt wg płci. S.polega na ustaleniu obecności prącia w steku u samców lub jego brak u samic, przez oglądanierozchylonego steku lub badanie gruczołówrozrodczych za pomocą endoskopu (możliwośćuszkodzenia narządów wewn.).

  Zabieg ten łatwiej jest przeprowadzić u kacząt niż ukurcząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia

  Maszyna do cięcia słomy lubzielonki na sieczkę. Pod względem kształtu zespołu tnącego s. można podzielić na:

  1) bębnowe– s. z elementami tnącymi w postacibębna, który tworzą tarcze i przymocowane do nich noże robocze; przeciwostrzem jest stalnicabędąca zakończeniem zespołu podającego;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt

Do góry