Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SU

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia roztworów i zawiesin w postaci gotowej do stosowania za pomocą aparatury ultramałoobjętościowej (ULV).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superowulacja

  W zootechnice, jednoczesne dojrzewanie wielu komórek jajowych w wyniku odpowiedniego dawkowania hormonów. S.wykorzystuje się przy transplantacji zygot. Zastosowanie s. pozwala na uzyskanie wielu (do 25) zarodków od jednej matki. S. dzięki ostrzejszej selekcji osobników żeńskich umożliwia przyspieszenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja aktywna

  Toksyczny składnik pestycydu.Siłę i mechanizm działania s.a. może wzmocnić synergetyk, dodawany do preparatu.S.a. może przez pewien czas zalegać w glebie lub roślinie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sucha masa

  Pozostałość po wysuszeniu, np.roślin, w temp. 105 °C do stałej masy. Żywe i fizjologicznie aktywne tkanki zawierają 5–25% s.m., natomiast suche nasiona oraz tkanki zdrewniałe i martwe 60–90%. W skład s.m.roślin wchodzą związki org. (palne) i nieorg.(niepalne), które pozostają po wyprażeniu jej w temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek C:N

  Iloraz procentowej zawartości węgla org. i procentowej zawartości azotu, charakteryzujący jakość nawozów org. i wskazującyna stopień ich rozkładu. Zbyt szeroki stosunek C:N (60–100:1) nie jest korzystny,gdyż następuje wtedy uwstecznianie azotu poprzez jego zbiałczanie (sorpcja biol. azotu).

  Dlatego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek składników pokarmowych

  S.s.p. wcałej masie nawozów zastosowanych pod określone rośliny, korzystnie wpływający naich wzrost i rozwój, np. stosunek N:P:K dlażyta powinien kształtować się jak 1:0,8:1, a N:P:K:Mg dla buraka cukrowego powinien byćzbliżony do proporcji występujących w buraku,wynoszących odpowiednio...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek ziarna do słomy

  Iloraz plonu ziarnai plonu słomy. Dla żyta wynosi on 1:1,6–2,0, jęczmienia jarego 1:1,0–1,5 a kukurydzy1:1,7–2,0. Dawniej uważany był za wskaźnikstruktury plonu zbóż, ob. nie ma on znaczenia,gdyż przy zbiorze kombajnem straty słomy sąduże, a ponadto stosuje się antywylegacze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja

  Przekładanie nasion, np. łubinu,marchwi, przed siewem warstwami wilgotnego piasku lub miału torfowego w temp. 1–10 °C, mające spowodować ich napęcznienie oraz szybsze i równomierniejsze wschody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strąkowiny

  Strąki roślin motylkowych po wymłóceniu, wykorzystywane niekiedy jako pasza. np. s. grochowe. S. są bardzo silnie zdrewniale i mają bardzo niską wartość pokarmową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stępak

  Ciężki, zimnokrwisty koń pociągowy,używany w zaprzęgu do prac wymagających dużej siły, wykonywanych w wolnym tempie (w stępie).

  S., w przeciwieństwie do koni ras szlachetnych, mają ogólną budowę ciała ciężkąi masywną. Ich sylwetka jest przyziemna imieści się w prostokącie położonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt

Do góry