Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Szczerbatość kłosów, przestrzelenie kłosów

  Brak części ziaren w kłosie. Sz.k. powstaje wskutek niezapłodnienia kwiatków albo uszkodzeń przez szkodniki, lub grad.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkielet

  1. w gleboznawstwie, cząstki gleby o średnicy powyżej 1 mm.

  2. w sadownictwie,gł. konstrukcja drzewa lub krzewu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie w klin

  Sposób sz. za pomocą pędu oddzielonego, używany przy sz. podkoroną drzew owocowych. Zraz o końcu przyciętym w trójkątny klin wciska się w miejsce po usuniętym z boku podkładki klinie o takimsamym kształcie i rozmiarach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie w szparę

  Sposób sz. za pomocą pędu oddzielonego, stosowany przy sz. pod koroną podkładki znacznie grubszej od zraza,najczęściej w produkcji drzew piennych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczep

  1. w szkółkarstwie, młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu odmiany szlachetnej, lub oczka na podkładce.

  2. w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów otrzymana z rozmnożenia jednego osobnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sysak

  Młode zwierzęta pozostające przy matkachw wieku od urodzenia do odsadzenia. S.wszystkich gatunków zwierząt mogą zostać poturbowane przez obce dorosłe zwierzętatego samego lub innego gatunku. Wszystkimim grozi także niebezpieczeństwo ze strony niezabezpieczonych maszyn i narzędzi rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie

  1. zakażanie nasion roślin motylkowych symbiotycznymi bakteriami brodawkowymi,wiążącymi azot z powietrza, mającena celu zwiększenie plonów roślin. Zabieg tenprzeprowadza się w wypadku siewu roślinmotylkowych na polu, na którym uprawia sięje po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Zob.też nitragina...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sz

  W gleboznawstwie, warstwa torfu szuwarowego torfowiska niskiego zbudowana przeważnie z trzcin. Stosuje się do poziomu gł. O,np. Otnisz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie mostowe

  Wszczepianie zrazównad dużymi ranami w sposób podobny do kożuchówki,jednym końcem pod raną, a drugim nad nią. Sz.m. może być stosowane przy wypełnianiuluk w gałązkach owoconośnych nakonarze oraz przy ratowaniu drzew, zwł. owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachownica gruntów

  Nieprawidłowy układ gruntów, polegający na rozrzuceniu na dużym obszarze działek wchodzących w skład jednego gospodarstwa pomiędzy działkami innych gospodarstw.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt

Do góry